Norge provoserer Russland

Russland mener militær styrkeoppbygging og aktivitet i Norge og i andre grenseområder til landet provoserer.

Russia Putin Vladimir Putin

KRITISK: En offisiell russisk uttalelse har en detaljert gjennomgang av endringer for det norske forsvaret.

Foto: Alexei Druzhinin / Ap

Det går fram av en ny uttalelse fra Russlands ambassade i Oslo.

Uttalelsen har en detaljert gjennomgang av planlagte og nylig gjennomførte endringer for de militære styrkene i Norge. Den militære oppbyggingen i Norge blir satt i sammenheng med styrkeoppbyggingen i andre grenseområder til Russland:

«Natos militære forberedelser i grenseområdene mot Russland, herunder i Norge, som Russland aldri har utgjort eller utgjør en trussel mot, stadig utplassering av USAs tunge våpen og ekstra styrker på rotasjonsbasis i en rekke land i Øst-Europa og Baltikum, provoserer til anspenthet og undergraver den eksisterende maktbalansen i Europa.»

Styrkeoppbygging

Det blir pekt på at Norge har styrket overvåkingskapasiteten til havs og i luftrommet med etterretningsskipene «Marjata» og «Eger», og planlegger å kjøpe 52 nye F-35 jagerfly, fem nye P-8 anti-ubåt-fly og fire ubåter.

US Marines ankommer værnes

Mandag kom 330 amerikanske marinesoldater til Værnes.

Foto: Lars Erik Skjærseth

Russland er kritisk til stasjoneringen av amerikanske soldater på Værnes i Trøndelag:

«Selv under den kalde krigen fulgte Norge de selvpålagte restriksjonene om å ikke tiltre noen andre stater som innebærer forpliktelser for Norge til å åpne baser for fremmede makters stridskrefter på norsk territorium. For eksempel i 1952 nektet Norge å stasjonere cirka 75 amerikanske fly på sitt territorium.»

Vardø og rakettskjold

Russland mener de fem norske fregattene allerede har utstyr som kan bli brukt for å skyte ned interkontinentale raketter.

Det blir pekt på at det amerikansk-norske radarsystemet Globus i Vardø skal moderniseres med en ny radar, Globus III, som eksperter mener vil ha en funksjon for det omstridte rakettforsvaret.

Se også: Norges nye radarrekke mot Russland

Se også: Stortingsrepresentanter visste ikke om ny radar

I uttalelsen fra den russiske ambassaden i Oslo heter det at det planlegges å øke operasjonstiden betydelig for patruljefly, og at tilstedeværelsen av norske krigsskip i Barentshavet også skal økes.

Vinterøvelse

VINTERØVELSE: Nato-øvelsen Cold Response 2016.

Foto: Frederik Ringnes/Forsvaret

Atomubåter og forhåndslagre

Det er blitt flere NATO-øvelser i Norge, det er oppretta forhåndslager for tunge våpen og planer om regelmessige anløp av amerikanske atomubåter i nord er under utredning, heter det i den offisielle russiske uttalelsen.

Spesialrådgiver i Forsvarsdepartementet, Birgitte Frisch, avslår en forespørsel om et intervju. Birgitte Frisch opplyser at Forsvarsdepartementet har ingen kommentarer til saken.

Se også: Russisk reaksjon på vinterøvelse