Kristine har funnet pilspisser fra steinalderen der veien til 10 milliarder skal bygges

Nord-Norges største veiprosjekt fører til landsdelens største arkeologiske utgravning. Det er funnet mange tusen år gamle gjenstander langs veien i Tjeldsund.

Kristine Søyland, arkeologisk utgravning Tjeldsund

HISTORISK UTGRAVNING: Arkeolog Kristine Søyland må være forsiktig når hun leter etter gamle skatter. Her på Solli i Tjeldsund kommune.

Foto: Tora Kyllingstad / NRK

Kristine Søyland setter spaden forsiktig i jorda. Hun graver etter spor fra fordums tid. Nærmere bestemt steinalderen.

Byggingen av Hålogalandsveien mellom Nordland og Troms skal etter planen begynne i 2022, men først skal den største arkeologiske utgravningen i Nord-Norges historie finne sted.

Søyland forteller at det foreløpig er funnet gamle spydspisser, kniver og arbeidsredskap man kan datere til steinalderen, mellom 4000 og 1800 år før vår tidsregning.

Leting etter gjenstander fra steinalderen og Nord-Norges største samferdselsprosjekt. Den ene ville ikke eksistert uten den andre.

– Det er spennende. Jeg er den første personen som får ta på gjenstanden på kanskje flere tusen år. Det er jo ganske kult, sier Søyland.

Hun viser fram en bit av flint, som mest sannsynlig har falt av under arbeidet med større redskap.

Funn langs Hålogalandsveien.

Lengst til venstre har vi det som muligens er et multiverktøy av et plattformavslag fra en kjerne av flint. Det vil si at gjenstanden har blitt slått ut fra en større flintblokk, og etter dette har den blitt formet videre. Denne gjenstanden har trolig vært brukt som en kniv. Gjenstanden i midten er en pilspiss, trolig en Nyelvspiss fra rundt 3700-3000 f. Kr. Gjenstanden til høyre kan være en del av en enegget støvelformet kniv. Slike var vanlige i perioden 3700-1800 f. Kr. Man tror de har blitt brukt til flensing eller skraping av skinn til for eksempel sjøpattedyr, men den kan også ha blitt brukt til andre ting.

Foto: Norges arktiske universitetsmuseum

– Det er en litt annen type råstoff her oppe, som folk i steinalderen har brukt. Det vi finner kan fortelle oss om hvilke typer redskap de har produsert her, forteller Søyland engasjert.

Solli i Tjeldsund kommune i Sør-Troms er et av områdene som nå graves opp. Lag på lag med jord og stein må forsiktig flyttes på i jakt på gamle, skjulte skatter.

– Dette er en region som er veldig lite undersøkt når det kommer til steinalderen. Vi er veldig spente på hva som kan dukke opp, sier prosjektleder Inga Malene Bruun.

Skattejakt – uten gull

De skal holde på med prosjektet i tre år. 30 arkeologer skal undersøke 32 steder i Nord-Norge for å se hvordan livet har vært levd, og hvordan plassen har vært brukt for mange tusen år siden. Gravingen vil foregå på sommeren.

– Vi vet at det er skatter her, men det er ikke gull eller diamanter. Det er ting som er viktig for å forstå forhistorien, sier Bruun.

Inga Bruun, prosjektleder arkeologisk utgravning Tjeldsund

Prosjektleder Inga Malene Bruun er spent på hva de finner under utgravningene.

Foto: Tora Kyllingstad / NRK

Det et Statens vegvesen som finansierer 100 millioner kroner til å drive de arkeologiske utgravningene før europaveien bygges. Reidar Johansen i Statens vegvesen er glad for å kunne bidra.

– Jeg synes det er veldig interessant å kunne bidra til at det faller på plass noen brikker i det forhistoriske puslespillet. Prosjektet er en nødvendighet for å kunne bygge veien, sier han.

Prosjektet er nøye planlagt, og vil ikke føre til forsinkelser, bedyrer Johansen.

Reidar Johansen, Statens vegvesen

Reidar Johansen er ikke bekymret for at byggingen av veien må utsettes på grunn av utgravningene.

Foto: Tora Kyllingstad / NRK

Reguleringsplanen for veien ble vedtatt i 2017, og i alt skal 148 kilometer med vei utbygges. Det tas sikte på at veianlegget er ferdig i 2027, og en kontrakt på rundt 10 milliarder skal lyses ut til gjennomføringen av byggingen. Veien skal gå mellom Sortland, Harstad og Evenes.

Spydspisser og arbeidsredskap

I Tjeldsund har de allerede har funnet spor etter mennesker som levde i området for tusener av år siden.

– Stedet var veldig godt egnet for folk før i tiden. Man får mye mat fra havet og det var sikkert mye dyreliv. Og folk bor jo her fortsatt, sier feltleder Kenneth Skaldebø.

Kenneth Skaldebø, arkeologisk utgravning Tjeldsund

Feltleder Kenneth Skaldebø forteller at de har funnet avslag og hustufter. Man må også ha beskyttelse på knærne og unngå slitasje under gravinga.

Foto: Tora Kyllingstad / NRK

De leter også etter gamle hustufter, som kan fortelle noe om hvordan våre forfedre har levd. Hustufter er rester etter forhistoriske hus.

– Vi har funnet gamle hustufter og mulige avslag som gir god indikasjon på tidsperioden folk har bodd her i. Gjenstandene viser at mennesker har sittet her og laget ting til daglig bruk, sier feltleder Skaldebø.

Mennesker har levd i nord i flere tidsepoker, og i Tjeldsund har mennesker levd under både steinalderen og middelalderen. Målet med den nye Håloglandsveien er å koble sammen landsdelen.

Men først må det graves.