Hopp til innhold

Grønt lys til landsdelens største vegprosjekt noensinne

I dag presenteres gode nyheter for Nord-Norges mest folkerike region. – Regjeringa foreslår 8,7 milliarder kroner til den 150 kilometer lange Hålogalandsvegen i Nasjonal Transportplan, sier statssekretær.

Høyre, Frp og KrF lover ny E10, med byggestart 2018

LOVER NY VEI: Statsekretær Kjell-Børge Freiberg, førstekandidat Dagrun Eriksen for KrF i Nordland og stortingsrepresentantene Margunn Ebbesen (H) og Kent Gudmundsen (H) serverte gode nyheter på en pressekonferanse på fylkesgrensa mellom Nordland og Troms i dag.

Foto: Kjell Mikalsen / NRK

Nesten ni milliarder kroner er en svimlede sum, men stortingsrepresentant Margunn Ebbesen (H) avviser at dette er snakk om et drømmeløfte.

Margunn Ebbesen

Margunn Ebbesen (H) er stortingsrepresentant for Nordland.

– Vi må kunne la oss begeistre. Dette skal vi gjennomføre. Vi øfter veiprosjektet framover i tid, men byggestart allerede til neste år. Vi har lyktes, investeringene til Nord-Norge har økt til over 21 prosent med denne regjeringen mot at vi lå under 14 prosent med de rød-grønne, sier Ebbesen til NRK.

Særlig for næringslivet i regionen vil den nye Hålogalandsveien bety svært mye

– Nyveien skal bedre framkommeligheta og redusere reisetida mellom Sortland, Harstad og Evenes.

– En gledens dag

Under pressekonferansen på fylkesgrensa mellom Nordland og Troms mandag ble det offentliggjort at regjeringa foreslår 8,7 milliarder kroner til den 150 kilometer lange Hålogalandsvegen i Nasjonal Transportplan.

Førstekandidat i Nordland Frp og statssekretær, Kjell Børge Freiberg, var en av flere politikere til stede under dagens pressekonferanse.

– Det er en gledens dag der vi nå gir klarsignal til det som blir Nord-Norges hittil største enkeltstående veiprosjekt. Det er et gigantisk prosjekt der kostnadene har tredoblet seg fra de første anslagene på under 3 milliarder kroner, til nå over 8 milliarder, sier Freiberg til NRK.

En tredobling

Vogntog på tvers i Kåringen

TRØBLETE STREKNING: Vogntog på tvers er et vanlig syn på E10, her fra Kåringen. Nå foreslår regjeringen å utbedre strekningen.

Foto: Jens Andre M. Birkeland

Ifølge Vesterålen Online hadde vegprosjektet først en prislapp på 3,1 milliarder kroner i 2012. Den prisen har nå økt på grunn av nye krav til veistandarder, tunnelforskrifter og innføring av 90-soner flere steder.

Hålogalandsvegen består av en ny E10 mellom Snubba i Evenes og Gullesfjordbotn, ny riksveg 83 mellom Tjeldsund bru og Harstad, og ny riksveg 85 mellom Gullesfjordbotn og Sigerfjord-krysset.

– Dette er ei hovedpulsåre mellom Nordland og Troms, og ei strekning der vogntogene i perioder har ligget strødd langs veiene. Dette vil vi nå få gjort noe med, sier Freiberg.

Reduserer reiseruten med 45 minutter

Kart over prosjekt Hålogalandsvegen

Kart over prosjekt Hålogalandsvegen.

Foto: Statens Vegvesen

Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Sør-Troms, med i underkant av 120.000 innbyggere, er landsdelens mest folkerike region. Når prosjektet er ferdig, trolig i 2025, vil reisetiden fra Sortland til Harstad reduseres med rundt 45 minutter sammenlignet med i dag.

Prosjektet er regnet som det største i Statens vegvesen Region Nords historie.

– En betydelig kortere reisetid mellom regionene vil blant annet bli spesielt viktig for laksenæringa.

Ifølge vegvesenet skal Hålogalandsvegen knytte regionen tett sammen, og gi gode forutsetninger for næringsutvikling og regional utvikling.

Tre mil legges i tunnel

"Spooky på Snubba"

Hålogalandsvegen består av en ny E10 mellom Snubba i Evenes og Gullesfjordbotn, ny riksveg 83 mellom Tjeldsund bru og Harstad, og ny riksveg 85 mellom Gullesfjordbotn og Sigerfjord-krysset.

Foto: Bodil Kristine Fagerthun

Det har vært et massivt politisk engasjement for finansiering av vegprosjektet. Blant annet gikk regionrådene i Lofoten, Vesterålen, Sør-Troms og Ofoten nylig sammen for å fremheve viktigheten av prosjektet.

Bevilgningen til Hålogalandsvegen fordeler seg på 90 kilometer oppgradering av eksisterende veg, 30 kilometer vei i ny trasé og 30 kilometer tunneler.

– Men dette blir veldig dyrt?

– Ja, det er store summer, men dette mener vi er så viktig at vi også fremskynder oppstart til første periode av NTP, med oppstart allerede i 2018-2019, sier Kjell-Børge Freiberg.

I januar i år har vegvesenet holdt folkemøter i de syv kommunene som berøres av den 150 kilometer lange vegstrekninger, på jakt etter innspill til planforslaget. Høringsfristen gikk ut 10. februar i år.

Vil stikke spaden i jorda i 2018

Planprosessen for Hålogalandsvegen ble halvert i tid.

– Årsaken til den korte behandlingstiden var at staten tidlig tok direkte styring for prosjektet, har kommunal- og moderniseringsminister, Jan Tore Sanner, tidligere uttalt.

Målet er å starte byggingen i 2018.

Kjell-Idar Juvik

Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet Kjell Idar Juvik er kritisk til at regjeringa bevisst lekker de gode nyhetene fra transportplanen

Foto: Privat

Hålogalandsvegen er ikke det eneste prosjektet som har fått et pengedryss fra Nasjonal Transportplan. Nylig kom det fram at både Avinor og de andre transportetatene går inn for at det skal bygges ny lufthavn i Bodø. For en uke siden kom finansieringen på plass, 2,4 milliarder kroner i friske midler i NTP fra regjeringen.

– Presenterer glansbilder

Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet Kjell Idar Juvik er kritisk til at regjeringa bevisst lekker de gode nyhetene fra transportplanen.

– Nå har regjeringen reist land og strand rundt og presentert ut glansbilder. Jeg er veldig spent på hvem som blir sittende igjen med svarteper når helheten kommer på bordet. De legger fra Nasjonal transportplan stykkevis og delt, og presenterer gladsakene først. Vi får ikke vite hva som ikke blir prioritert. Det er en merkelig framgangsmåte, sier han til NRK.