Usikkerhet rundt Nord-Norges største veiprosjekt til 10 milliarder

En norsk økonomi i krise kan tjene godt på å dele opp Nord-Norges største veiprosjekt. Men Høyres leder for transportkomiteen tror en slik oppdeling av Hålogalandsveien kan føre til mye unødvendig usikkerhet.

Illustrasjon av Hålogalandsveien, her ved Tjeldsund.

Nå vil Stortinget dele opp anbudskontrakten for Hålogalandsveien slik at norske firma kan være med i konkurransen.

Foto: Illustrasjon/Statens Vegvesen

Hålogalandsveien er det største veiprosjektet i Nord-Norge på flere tiår. Veien på 150 km skal gå mellom Sortland, Harstad og Evenes. Prosjektet er antatt å koste rundt 10 milliarder.

Prosjektet skal etter planen ut på anbud til høsten. 80 km av veien skal kun lyses ut til én utbygger. Det betyr at et firma skal stå ansvarlig for prosjektering, gjennomføring, og innkreving av bompenger i 25 år.

Her er planene for Hålogalandsveien.

En slik løsning har blitt kritisert for å utelukke norske entreprenører som ikke klarer å konkurrere med utenlandske selskaper. Store kontrakter legger til rette for kinesiske selskaper, ifølge Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg.

Kjell-Børge Freiberg er representant på Stortinget for Nordland Frp. Han mener det nå er et stort flertall på Stortinget for å dele opp milliardkontrakten.

– Vi har krise i norsk økonomi. Det gjør at vi er nødt til å tenke annerledes. Også når vi skal bygge Hålogalandsveien. Vi må dele opp anbudet slik at norske entreprenører får mulighet til å delta i konkurransen.

Helge Orten fra Høyre er leder for transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget. Han er bekymret for konsekvensene av å dele opp anbudet.

– Det skaper usikkerhet som ikke er til gunst for gjennomføringen og framdrifta i prosjektet. Det er min største bekymring.

Han mener det hadde blitt lokale ringvirkninger selv om en utenlandsk entreprenør hadde fått kontrakten.

Hålogalandsveien E10 ved Gullesfjordkrysset

Hålogalandsveien E10 ved Gullesfjordkrysset.

Foto: Tomas Rolland / Statens vegvesen

– Uansett hvem som får totalansvar så er det en betydelig grad av norske og lokale underleveranser underveis.

Stein Windfeldt er direktør for Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) i Nord-Norge. Han mener det er stor forskjell på hvor mye norske underleverandører blir brukt.

– Norske entreprenører kjøper mer fra norske underleverandører. Utenlandske tar med seg flere arbeidere og materiale til Norge.

En rapport EBA har bestilt fra analysebyrået Samfunnsøkonomisk analyse viser at gevinsten ved å dele opp kontrakten er stor for norske firma. De regnet seg fram til 3 milliarder mer i verdiskapning, og 4000 ekstra årsverk ved en oppdeling av kontrakten slik at norske firma kan konkurrere.

Prosjektet skulle etter planen ut på anbud i høst, og være ferdig i 2027. Nå kommer det til å bli forsinket. Orten sier at det er for tidlig å anslå hvor stor forsinkelsen nå kommer til å bli.

Nyheter fra Troms og Finnmark