Hopp til innhold

Student gjorde viktig viking-funn

Funnene til metallsøkerentusiasten setter nordnorsk vikinghistorie i et nytt lys.

Funn fra vikingtida

Her er eksotiske funn gjort på Sandtorg. Bildene viser vektlodd med et innstøpt beslag fra De britiske øyer (trolig Irland).

Foto: Julie Holme Damman/Tor-Ketil Krokmyrdal / Norges arktiske universitetsmuseum

Gjennom arbeidet med sin masteroppgave på UiT – Norges arktiske universitet, har studenten Tor-Ketil Krokmyrdal ved hjelp av metallsøker funnet gjenstander som kan tilbakedateres til vikingtida.

Funnet ble gjort i bygda Sandtorg ved Tjeldsundet, som ligger i Harstad kommune. Det gjør Sandtorg til det første handelsstedet man så langt kjenner til i Nord-Norge.

Fra før var det kjent at Vågan i Lofoten fungerte som et viktig økonomisk sentrum i Nord-Norge i middelalderen. Men gjennom gjenstandsfunn gjort med metallsøker og andre analyser har Krokmyrdal påvist at vareutveksling foregikk på Sandtorg allerede på 800-tallet.

Krokmyrdal har funnet både smykker, vektlodd og såkalt betalingssølv. Han har også funnet gjenstander som kan være importert fra De britiske øyer, Finland og kontinentet.

– Funnet betyr at forskerne framover må tenke nytt om hvordan samfunn og handel fungerte i denne regionen i vikingtid og tidlig middelalder, sier arkeolog Marte Spangen, veilederen til Krokmyrdal.

Betalingssølv

Krokmyrdal fant også såkalt betalingssølv.

Foto: Julie Holme Damman / Norges arktiske universitetsmuseum

Ble student etter funnet

Krokmyrdal meldte seg først opp i arkeologistudiet etter funnene. Han forteller til universitetets nettsider at nysgjerrigheten ble vekket på grunn av stedsnavnet Sandtorg.

I en bok der norske gårdsnavn tolkes, heter det at stedsnavnet betyr «torg eller handelsplass på Sand». Tross mangel på arkeologiske bevis for at det foregikk handel der, gjorde det Krokmyrdal nysgjerrig.

Krokmyrdal har hatt metallsøking som hobby i mange år. Han har lenge trodd at det kunne være interessante ting å finne i jorda i Sandtorg. Han var derfor ikke veldig overrasket over funnene han gjorde.

– Det mest eksotiske jeg fant var et orientalsk beslag – en type pynt som har blitt brukt på et belte eller ei reim – som kom til Norden sammen med arabiske mynter, forteller Krokmyrdal, sier han.

Krokmyrdals funn tyder på at utvekslingen av varer på Sandtorg kan ha omfattet reparasjon eller bygging av skip. I tillegg har han funnet smykker, vektlodd, sølv, betalingssølv og store mengder med jern.

– Den største spenningen var etter at jeg hadde begynt å analysere funnene. Da så jeg sammenhengen i analysene. Da gikk det opp et lys for meg. Det var altså slik det hang sammen. Jeg håper jeg har bidratt til historien og at historien blir riktig, sier han til NRK.

Tor-Ketil Krokmyrdal

Tor-Ketil Krokmyrdal har drevet med metallsøking i mange år.

Foto: Martin Mortensen / NRK

Krokmyrdals veileder, Marte Spangen, er imponert over masterstudenten.

– Det er i dag ganske uvanlig at masterstudenter gjør eget feltarbeid, og det er enda mindre vanlig at studenter frembringer sitt eget materiale.

Hun tror funnene vil øke bevisstheten om hvor viktig bruk av metallsøkere kan være i slikt forskningsarbeid.

– Krokmyrdal har også gjort enkeltfunn som kan ha betydning for hvordan vi forstår ulike utvekslingsnettverk og blant annet hva slags jernbearbeiding som har foregått i Nord-Norge, sier Spangen.

Nå skal Krokmyrdal jobbe med dette på heltid. Fremover skal han delta i utgravingsarbeid i forbindelse med bygging av Hålogalandsvegen mellom Sortland, Harstad og Evenes.

Sandtorg

I dette området på Sandtorg gjorde Tor-Ketil Krokmyrdal funnene.

Foto: Tor-Ketil Krokmyrdal