Ni spørsmål du bør stille om skole og utdanning

I dag skal utdanning og skole diskuteres i NRKs valgdekning. Her er ni spørsmål du bør stille politikerne i din kommune:

Listesak om utdanning

Onsdag er skole og utdanning hovedtema for NRKs valgdekning.

Valglogo

1. Er det nok folk til å ta vare på barnet ditt i barnehagen?

Per i dag er det krav om antall pedagoger i forhold til antall barn, men ingen krav til antall ansatte i forhold til barnemengden.

Noen kommuner har innført en bemanningsnorm i barnehagen, for å sikre at det er nok folk på jobb som kan ta vare på barna dine.

Hva tenker din kommune om dette?


2. Hvem skal ha ansvaret for barnehagen?

Vil politikerne ha flere private barnehager, eller mener de barnehagene bør være driftet av kommunen? Satser partiene på opprusting av barnehagene, eller legger de ned?

Onsdag klokken 21.30 sender NRK 1 debatt fra Trondheim. Temaet er skole og utdanning, og du kan se debatten her:

Valgsending fra Trondheim.

3. Hvor mye skal du betale for å ha barnet ditt i barnehagen?

I Storfjord kommune lokker de med gratis barnehage for å få flere til å flytte til bygda. Vil din kommune holde seg til maksprisen på barnehageplass, eller senker de prisene?

4. Hvor mange førskolelærere er på disposisjon?

Leder for Utdanningsforbundet i Tromsø, Grete Theodorsen, er kritisk til antallet personer som har fått dispensasjon for å jobbe som førskolelærere, altså ufaglærte som får jobbe som pedagoger likevel.

– Kvalifiserte pedagoger er grunnlaget for kvalitet. I hvilke utdanningsinstitusjoner ville vi ha godtatt at vi kan unngå krav til utdanning, sier hun.

Samtidig får norske barnehager refs fra OECD, på grunn av mangelen på kvalifisert arbeidskraft.

Hvordan vil din kommune snu denne situasjonen?

Barn i barnehage
Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

5. Vil du fortsatt ha en skole i nærheten?

De siste årene har flere skoler i Troms blitt lagt ned, både grunnskolene som er styrt av kommunene og de videregående skolene som fylkeskommunene har ansvar for.

Hvordan blir skoletilbudet der du bor?


6. Er lærerne oppdatert, og mange nok?

En fersk undersøkelsen fra Utdanningsforbundet i Troms viser at lærerne i fylket er mener antallet elever i klassene går ut over undervisningen.

Dagens regjering har vært tydelige på viktigheten med etter- og videreutdanning blant lærerne. Aldri før har flere lærere søkt mer utdanning.

Hvordan legger din kommune til rette for at lærere skal kunne etter- og videreutdanne seg? Kutter de i antall lærere, eller satser de på flere?

Elever i klasserom
Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

7. Hvilket tilbud gir skolene, utenom vanlig undervisningen?

På Selnes skole i Tromsø har de ansatt en kokk som lager mat til barna av varer butikkene egentlig ville kastet.

Hva tenker din kommune om å gi elevene skolemat?

kokk henter mat fra butikk. danderer fruktfat, lage fiskepinner


I august i fjor fortalte NRK Finnmark historien om Vårin Larsen, som ikke kunne være med på klassetur fordi det var for dyrt.

Hvordan legger din kommune til rette for at alle kan være med på skoleturer?

8. Hvordan satser de på yrkesfag i fylket?

I desember i fjor sto 8 636 personer uten lærlingplass i Norge, ifølge Utdanningsdirektoratet. Det har politikerne lovet å gjøre noe med.

Politikere fra alle leire snakker for tiden høyt og positivt om yrkesfagenes plass og betydning. Men det er mange som savner den yrkesrettete praksisen i disse utdanningene.

Hva gjør politikerne for å gi yrkesfagelevene best mulig utdanning?

9. Hva vil politikerne gjøre for å forhindre mobbing?

Mobbing er et alvorlig samfunnsproblem, og forekommer dessverre både i barnehagen og i skolen.

Hvordan vil politikere gjøre for å få has på mobbingen?

Barnehage
Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix