Hopp til innhold

Kjære foreldre, lær dere hva yrkesfag er

Foreldre som mener yrkesfaglig utdanning ikke passer for barna deres, tar ofte feil. Hovedproblemet er mangel på kunnskap om de mulighetene yrkesfag gir.

Yrkesfag

Yrkesfaglig studieretning åpner for 165 yrkesmuligheter. Foreldre bør ikke begrense ungdommenes valg ved å se på yrkesfag som lavstatus, advarer daglig leder i Kronprinsparets Fond.

Foto: Arild Eskeland / NRK

Kronikkvignett Ytring

De fleste mener at yrkesfaglig utdanning er viktig for samfunnet. Grunnleggende viktig. Nordmenn vil i høyeste grad si at folk med yrkesfaglig utdanning fortjener all den respekt de kan få. Ingen vil betvile betydningen av ambulansesjåfører, rørleggere, barne- og ungdomsarbeidere, frisører, helsefagarbeidere, laboranter, apotekerteknikere eller andre yrkesfaglig utdannede. Ingen har problemer med å si at dette er sikre yrker med gode framtidsutsikter. Likevel er det noe som skurrer: Yrkesfagene blir ofte omtalt som utdanninger med lav status. Dette henger rett og slett ikke sammen.

Jeg tror altfor mange foreldre har holdningen «yrkesfaglig utdanning er flott, men det er ikke noe for mitt barn».

Solfrid Flateby, daglig leder i Kronprinsparets Fond

I forbindelse med søknadsfristen til videregående opplæring 1. mars, har jeg i mitt møte med både ungdom og foreldre registrert forskjellige holdninger til yrkesutdanningene og studiespesialisering. Jeg tror altfor mange foreldre har holdningen «yrkesfaglig utdanning er flott, men det er ikke noe for mitt barn». Når vi mener at denne type utdanning ikke er noe for våre egne barn, handler det om et holdningsproblem. Denne holdningen bidrar til å gi yrkesfag langt lavere status enn det fortjener.

SE OGSÅ: Gull, ære og hardt arbeid - om EM i yrkesfag

Yrkesfag får urettmessig lav status

Noe av det mest spennende med å arbeide for og med ungdom, er at man også lærer mye om resten av samfunnet. Gjennom innsikt i hvordan ungdom opplever at de blir behandlet, ser man resten av samfunnet på en ny måte.

Jeg tør påstå at norske foreldre svært ofte tar feil når de mener yrkesfaglig utdanning ikke passer for deres egne barn, og at hovedproblemet er at foreldre ikke besitter nok kunnskap om muligheter yrkesfag gir. Foreldre, foresatte, tanter, onkler, besteforeldre, naboer og andre viktige voksenpersoner gir anbefalinger uten nok kunnskap, og dermed på feil premisser.

Undersøkelser viser at foreldrene er de klart viktigste rådgiverne for ungdom når de velger utdanning.

Solfrid Flateby, daglig leder i Kronprinsparets Fond

Dårlig rådgivning på skolen, manglende informasjon om muligheter, og problemer med å rekruttere dyktige lærere til yrkesfagene trekkes ofte frem som årsaker. Informasjon og gode rådgivere på skolen er selvfølgelig viktig, men jeg tror også voksenpersoner rundt ungdom som skal ta sitt utdanningsvalg må ta ansvar. Kan vi gi kvalifiserte råd? Har vi kunnskap og innsikt i hva yrkesfaglig utdanning representerer? Kjenner vi utdanningssystemet? Vet vi nok til å si hva som passer aller best for våre barn?

LES OGSÅ: Trosset mamma da hun valgte utdanning

Et vell av muligheter

Yrkesfaglig utdanning representerer 165 ulike yrkesretninger. Bredden er enorm og det er spennende muligheter. Alle, absolutt alle, utdanningene gir mulighet til studiespesialisering i etterkant. Det finnes mange muligheter for påbygning og videreutdanning. En brenner ingen broer til høyere utdanning.

Følg debatten: Ytring på Twitter.

Yrkesfaglig utdanning verdsetter kreativitet. Det handler blant annet om å finne smarte måter å koble sammen teori og praksis. Yrkesfaglig utdanning gir også unike muligheter til å starte egen virksomhet.

Det er ingen som betviler at studiespesialisering kan være et godt valg, som ikke skal nedvurderes. Men det er mange som faller fra studiespesialiseringen også, selv om frafallet er høyere i yrkesutdanningen. Hvem er disse ungdommene? Hva tenker de om sitt utdanningsvalg? Hvor stor andel av de som faller fra studiespesialisering tenker at de burde valgt annerledes? Hvor mange kunne hatt det bedre og fullført dersom de hadde valgt yrkesfag?

Yrkesfaglig utdanning gir unike muligheter til å starte egen virksomhet.

Solfrid Flateby, daglig leder i Kronprinsparets Fond.

Undersøkelser viser at foreldrene er de klart viktigste rådgiverne for ungdom når de velger utdanning. Kan norske foreldre med hånden på hjertet si at de vet nok om utdanningene til å anbefale hvilken vei ungdommene skal velge?

Det haster!

Det er bare noen uker igjen til årets 10. klassinger skal velge en ny etappe i livet. Kjære foreldre, foresatte, rådgivere, tanter, onkler, besteforeldre og naboer. Bidra til å gi yrkesfagene det omdømmet de fortjener. Ikke av hensyn til faget, men av hensyn til ungdommene som skal velge. Slik at de kan foreta gode valg, og få respekt for valgene sine.

Norge trenger ungdom som fullfører videregående utdanning. Norge trenger ungdom i yrkesfag, ungdom som trives i sin utdanning - og som har tro på sine drømmer og sin fremtid. For å komme dit trenger vi voksne som bryr seg. Som setter seg inn i utdanningsmulighetene. Hjelp ungdommene til et godt valg!