Hopp til innhold

Nærmere en kvart million «lakseunger» rømte – her forsøker de å fange dem

Et uhell har ført til at store mengder lakseyngel har rømt fra et oppdrettsanlegg i Troms. Nå jobbes det på spreng for å fange fisken.

Fisker etter lakseyngeler

LAKS PÅ RØMMEN: Her fiskes det med garn etter 141 000 laksyngler som nå er på rømmen.

Foto: Kyrre Johannessen

– Det foreløpige tallet er rundt 217.000 rømte lakseyngel. Vi har fanget og tatt livet av rundt 76.000, sier daglig leder Morten Berg ved Fjordsmolt AS.

Tirsdag rømte fisken fra et settefiskanlegg i Skånland i Troms. Den første delen av fiskens liv skjer i et settefiskanlegg. Settefiskanlegget aler opp fisken til den er så stor at den kan settes ut i oppdrettsanlegg i sjøen.

Uhellet skjedde da en operasjon i anlegget løsnet. En pumpeslange slo ut sikkerhetssystemet og førte til at lakseynglene kunne rømme.

Fortsatt er 141 000 lakseyngel på rømmen.

Daglig leder Morten Berg sier også at de telte fisken fort og at det derfor er rom for feilmarginer på tellemaskinen.

Tåler ikke saltvann

Driftslederen sier at de nå jobber for fullt for å få fanget resten av lakseyngelen.

Morten Berg

Driftsleder for Fjordsmolt AS, Morten Berg.

Foto: Privat

– Vi ser nå at de fleste samler seg ved elveutløpet til kraftstasjonen til Hålogaland Kraft. Vi har en avtale med dem om å få stoppet kraftstasjonen så vi kan komme inn og drive med gjengfangst av fisken, sier Berg.

Elveutløpet ligger nærmest vegg til vegg med anlegget. Grunnen til at lakseyngelen samles ved utløpet er fordi de ikke tåler saltvannet når de er så små.

Berg sier yngelen ikke ennå er sjøvannsdyktige og tåler saltvann. Derfor mener han det er mindre risiko for at fisken vil etablere seg i flere elver og dermed blande seg med villaks.

– Da vi skulle fange fisken, så vi at den ikke tålte sjøvann og døde, sier han.

Fjordsmolt AS sitt

SETTEFISKANLEGGET: Fra dette anlegget rømte det nesten en kvart million lakseyngler på tirsdag. Her ser du Fjordsmolt AS sitt settefiskanlegg på Hellaren i Skånland kommune i Grovfjorden.

Foto: Kyrre Johannessen

Kan få konsekvenser

Uhell tilknyttet lakserømming kan få flere uønskede konsekvenser for elver i Norge.

Det sier Morten Falkegård, som er blant landets fremste lakseforskere ved Norsk institutt for naturforskning.

– Villaksen er tilpasset til hver enkelt lakseelv. Laksen kom til våre elver etter istiden og derfor er genene til hver enkelt laks tilpasset hver enkelt elv. Hver elv har en egen laksetype, forklarer forskeren.

Morten Falkegård

FORSKER VED NINA: Et av de fremste ekspertene på Tanavassdraget, Morten Falkegård.

Foto: THOMAS BOHN

Derfor regnes slike uhell som svært uheldig. Når rømt oppdrettslaks finner en elv vil den gjerne svømme opp for å gyte sammen med villaksen. Konsekvensen er at genene blandes.

– Dette fører til at villaksen blir dårligere tilpasset den konkrete elven. Den vil bli dårligere til å overleve i de spesielle omgivelsene og flere laks i elvene vil dø. Det er alvorlig, sier han.

Oppdrettslaksen kan også ha med seg sykdommer som kan føre til at villaksbestanden i en elv kan bli smittet, samt at den kan påvirke hvordan fisken man fanger smaker.

– Om en stor oppdrettslaks kommer til et vassdrag og blir fanget, så vil den fortsatt ha smaken av en oppdrettslaks og ikke viltsmak.

Hvilke konsekvenser uhellet vil ha for elvene i området er imidlertid enda usikkert.

Ser alvorlig på saken

– Det er for tidlig å si om det vil ha noen betydning for elvene i nærområdet eller økosystemet, sier seniorrådgiver for Fiskeridirektoratet Tom Hansen.

Seniorrådgiver Tom Hansen

Seniorrådgiver for Fiskeridirektoratet Tom Hansen.

Foto: Privat

Direktoratet er i dialog med bedriften og vil vurdere om det kan få konsekvenser for bedriften.

– I alvorlige saker kan slike hendelser føre til anmeldelse. I andre saker kan man ilegge gebyr eller et pålegg om en utbedring. Vi vurderer reaksjonsnivået nå, sier seniorrådgiveren.

De vil også vurdere å pålegge selskapet en oppfølgende miljøundersøkelse i området.

Han slår fast at antallet som har rømt er høyt.

De vurderer også å iverksette en gjenfangst-prosess i nærliggende elver for å hindre spredningen av laksen.

Fiskeridirektoratet vurdere også å pålegge selskapet en oppfølgende miljøundersøkelse i området.

Naturvernforbundet: – Trist

Anne-Lise Mortensen

Leder for naturvernforbundet i Troms, Anne-Lise Mortensen.

Foto: Privat

Leder for Naturvernforbundet i Troms, Anne-Lise Mortensen, syns det hele er trist.

– Disse tragiske hendelsene med rømming skjer med jevne mellomrom langs hele kysten, sier lederen.

Mortensen mener at oppdrettsnæringen må få kontrollerbare produksjonsforhold.

– Vi skal ha null rømming, null utslipp, null lus og null ressurser på avveie. Det er det Naturvernforbundet jobber for, seier Mortensen.

Burde vært sikret bedre

Driftslederen innrømmer at anlegget skulle vært sikret bedre for å unngå slike ulykker. Norsk oppdrettsnæring har en klar nullvisjon for rømming av laks.

– Er alle kontroller på anlegget blitt gjort riktig siden dette kunne skje?

– Det viser seg i etterkant at det skulle vært en sekundærsikring i den kummen som løsnet, sier Berg.

Driftslederen har nå satt i gang ekstra tiltak og anslår at de må jobbe flere uker fremover med gjenfangsten av fisken.

Han understreker at uhellet også blir dyrt.

– Det har hatt en stor økonomisk betydning for firmaet, fastslår Berg.