Hopp til innhold

Milliardær støtter forskning på alternative måter å lage maling og plast

Hva skal overta for oljen når den tar slutt om noen år? Akkurat dette grubler kloke hoder ved UiT Norges arktiske universitet på. Og nå får de penger fra milliardær Trond Mohn til å forske videre.

Trond Mohn og Kathrin Hoppmann

Trond Mohn delte ut diplom og blomster til forsker Kathrin Hoppmann.

Foto: Gunnar Grindstein / NRK

I fjor fikk Tromsø Forskningsstiftelse ved UiT Norges arktiske universitet 300 millioner kroner av milliardær og forretningsmann Trond Mohn. Mandag utdeles det penger fra stiftelsen, og forsker Kathrin Hoppmann er en av dem som skal motta støtte.

– Vi skal i gang med et 4-årig forskningsprosjekt for å utvikle ny teknologi for å omdanne CO₂ til andre molekyler. Motivasjonen er at veldig mange av de kjemiske stoffer vi bruker i hverdagen, eksempelvis maling og plast lages av molekyler som kommer fra olje. Om en tid har vi ikke olje, og da må vi finne andre måter å lage disse stoffene på. Da tenker vi å bruke CO₂ til å omdanne til de kjemiske stoffer vi trenger, sier Hoppmann.

Anne Husebekk og Kathrin Hoppmann

Rektor ved UiT Norges arktiske universitet, Anne Husebekk (tv) sammen med forsker Kathrin Hoppmann.

Foto: NRK

Tre forskere får støtte til forskning

Anne Husebekk er rektor ved UiT Norges arktiske universitet og styreleder for Tromsø Forskningsstiftelse. En stiftelse som Trond Mohn opprettet i 2007. Mandag deler han ut 12 millioner kroner til tre forskere, blant andre Kathrin Hoppmann.

– Hun er en av de mest talentfulle forskerne som søkte. Hvert prosjekt får 12 millioner fra stiftelsen. I tillegg kommer det fire millioner kroner fra Forskningsrådet, og en tredjedel fra fakultetene. Hver av dem får omtrent 20 millioner kroner til å forske på de neste fire årene, sier Husebekk.

Hvert fakultet kan fremme to søknader, og støtten går til unge fremragende forskere. En internasjonal komite behandler søknaden, og så bestemmer styret til slutt hvem som får støtte til videre forskning. Vinnerne er de aller beste. Kathrin Hoppmann kommer fra Institutt for kjemi ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi ved UiT.

Anne Husebekk

Rektor ved UiT Norges arktiske universitet, Anne Husebekk.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Det er kun Universitetet i Tromsø og Bergen som har et slikt fond i Norge. Hva har dette fondet å si for UiT?

– Det er uvurderlig. Fondet er ikke knyttet opp til kunnskapsdepartementet sine funksjoner, og kan derfor brukes friere, sier rektor ved UiT.

Søker støtte flere steder

Om fire år er midlene Kathrin Hoppmann mottar brukt opp.

Er dere ferdige med dette prosjektet da?

– Nei, fire år er ganske kort i forbindelse med forskning, men da er man kommet i gang. Vi skal søke etter penger andre steder etter hvert, sier forskeren.

Det er også to andre prosjekter som får midler mandag. De går til forskning på hvilke forhold det er i miljøet som påvirker fosterutvikling og utvikling av voksne individer, samt forskning innen Romfysikk.