Hopp til innhold

Her blir det badeplasking til mange millioner

Vardøs svømmebasseng fikk den største enkelttildelingen da spillemidler for idrett og kultur ble fordelt – hele 7,5 millioner kroner. – Hadde ikke forventet så mye, sier kulturkonsulent.

Flerbrukshus

MEST SPILLEMIDLER HIT: Vardø flerbrukshus, som blant annet rommer byens svømmebasseng, vil nyte godt av spillemiddeltildelingen.

Foto: Robert Lundgren/NRK

– Kjempepositivt. Det er fjerde året vi søker på spillemidler. Vi hadde forventet å få en del midler til bassenget i år.

– Men ikke mye.

Dette sier en svært glad kulturkonsulent i Vardø kommune, Rolf Bakke.

28,5 millioner spillemidler er nå fordelt til idretts- og kulturformål i Finnmark, hvorav flerbrukshuset og svømmebassenget i Vardø fikk størst andel – 7,5 millioner.

Ingen pengekrangling

En gledens dag synes ordfører Geir-Ove Bakken

STRØR PENGER: Leder i Hovedutvalget for kultur og samferdsel i Finnmark fylkeskommune, Geir Ove Bakken (Ap).

Foto: Kita Eilertsen / NRK

– Fordeling av spillemidler er i tråd med innstillingen. Det gleder mange kommuner. Her er også nye kommuner som har fått anlegg med i den nye tildelingen.

Dette sier Geir Ove Bakken i Hovedutvalget for kultur og samferdsel i Finnmark fylkeskommune. Det er utvalget som årlig fordeler spillemidlene.

Det skal ha vært full enighet politikerne imellom angående tildelingen.

– Nei, her var lite krangling. Det er kun positive tilbakemeldinger slik jeg oppfatter det, og mye glede rundt omkring i Finnmark, sier Bakken.

– Det gjøres en fantastisk jobb med nye anlegg – både store idrettsanlegg og nærmiljøanlegg, forteller utvalgslederen.

Penger til hesteridning

Hvert år går hele overskuddet fra Norsk Tipping uavkortet ut til samfunnsnyttige formål i form av spillemidler.

Idrettsanlegg i kommunene er den suverent største posten. Kulturdepartementet har fordelt over en milliard til de forskjellige fylkeskommunene.

Av disse fikk Finnmark over 28 millioner, som nå er fordelt.

Vadsø hestesportsklubb kan også glede seg over spillemidler. Her kan styreleder Svein Tore Dørmenen glede seg over to millioner rideklubben.

Han er glad, selv om klubben fikk halvparten av det de søkte på.

– Det er kjempegledelig at vi endelig har fått spillemidler. Det er tredje året vi søker, og vi er blitt nedprioritert de to forrige årene, sier Dørmænen.

«Pengegaranti» til neste år

Årets spillemiddelmottakere kan visst nok glede seg – også til neste år, ifølge utvalgsleder Geir Ove Bakken

– Det er mye penger. Vi skulle gjerne hatt enda mer, men vi vet også at de som har fått tildelt en pott i år får en ny pott til neste år.

Det gleder Dørmænen hos Vadsø rideklubb, som håper at neste års tildeling vil sørge for å sluttføre et prosjekt i regi av klubben hans.

Vil ha ivrigere søkere

Fylkeskommunen ønsker at kommunene skal bli enda bedre på spillemiddelsøknader, og reiser i lys av dette rundt på kommunebesøk i disse dager.

– Folk er relativt flink å søke. Det er stort sett god kompetanse rundt i alle kommuner omkring søknader, sier Geir Ove Bakken.

– Men vi ønsker at det skal være enda sterkere kompetanse til å søke til anlegg sånn at vi ikke har noen kommuner som uteblir fra søknader, tillegger han.

Flere nyheter fra Troms og Finnmark