Hopp til innhold

Mener ørna truer unikt fuglereservat: – Hvis vi ikke får til en ordning, så dør fuglefjellet

Det rike fuglelivet på Hornøya i Vardø er truet. Men fuglekjennere er sterkt uenige i om det er mennesker eller ørn som har skylda.

Fuglefjellene på Hornøya i Vardø kommune er byens stolthet og en betydelig turistmagnet. I de bratte fjellsidene hekker tusenvis av sjøfugler som lomvi, krykkje og alke.

Men dårlig hekkeresultater og en økende ørnebestand nær fuglereservatet bekymrer fugleentusiastene i kommunen.

– Det som skjer her nå er at ørna flyr over fuglefjellet, og da raser fuglene ut. Det blir som et fossefall av tusenvis av fugler som blir skremt opp, sier vardøværing Frank Cato Lahti.

Han peker på et ørnepar som har skapt panikk i lomvikolonien.

– De er ute etter kjøtt, men når fuglene har forlatt redet kan ravn, svartbak og stormåsen i ro og mak plukket godbiter fra reirene

Havørn på jakt etter krykkje

I perioder er det 40–50 ørn som sirkler over fuglefjellet på Hornøya i Vardø. Det skaper uro blant sjøfuglene, sier vardømannen Frank Cato Lahti.

Foto: Knut-Sverre Horn

Lahti mener den store ørnebestanden er i ferd med å ødelegge det rike fuglelivet på Hornøya.

– Vi har ikke registrert sjøfuglkyllinger her på flere år, og det er skummelt.

Frank Cato Laht

Frank Cato Lahti har vokst opp med fuglefjellet på Hornøya. Nå frykter han at økt ørnebestand fører til at fuglelivet her dør ut.

Foto: Sidsel Vik

Frykter at fuglefjellet dør

Det er ikke bare Lahti som er bekymret. Mange i Vardø krever nå tiltak som gjør at ørna holder seg unna.

Lahti tror mer menneskelig ferdsel vil holde ørnebestanden unna fuglefjellet på Hornøya og få krykkjene i byen ut der de hører hjemme.

– Hvis vi ikke får til en ordning som ivaretar fuglene så de får hekket, så dør fuglefjellet.

skadet egg på Hornøya

Når ørna har jaget hekkende fugl ut fra redet, kan ravn, svartbak og stormåken i ro og mak plukket godbiter fra reirene.

Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Dårlig hekkeresultater bekymrer også statsforvalteren i Troms og Finnmark.

Men de vil gå i stikk motsatt retning av det mange i Vardø ønsker.

Assisterende statsforvalter Stian Lindgård sier de mener økt ferdsel er en av flere årsakene til at det er mindre hekkende fugler på Hornøya.

De vil derfor begrense adgangen til å bevege seg i reservatet og i sjøområdene.

– Faren ørna utgjør for fuglelivet er en forståelig reaksjon, men vi har ikke tradisjon for å redusere andre arter i et fredet område. Ørna er også en del av økosystemet på Hornøya.

Krykkja rømmer til byen

Vardø kommune har sendt inn en klage på verneforslaget fra statsforvalteren til miljødirektoratet.

Det som skjer ute på Hornøya får også store konsekvenser inne i Vardø by. Her er det mer fugleliv enn noen gang.

På kaianleggene har tusenvis av krykkjer slått seg til, og det både høres og synes

Hvite striper av skitt markerer reirplasser over alt. I reisverket til bryggene, i bildekkene som er hengt opp på kaikanten.

Krykkjer i Vardø

Krykkja er en måkeart som står i fare for å forsvinne fra fuglefjellene langs norskekysten. Den er verken aggressiv eller stjeler maten din, men den kan være til sjenanse på grunn av mye lyd og fugleskitt. 

Foto: Sidsel Vik / NRK

– Så mye krykkje som det er i år har jeg aldri sett. Her jeg sitte kan jeg telle ni egg. Så her ligger de på reir mens vi sitter rett ved, sier Lotta Hansson.

Vardøkvinnen sier hun også ser mye ørn, og hun tror det er årsaken til at så mange krykkjer har rømt fra Hornøya.

– Krykkjene har nok søkt tilflukt her inne for å få fred fra ørna. Det er fint å komme så nært naturen midt i sentrum av Vardø, men det er jo på Hornøya de skal være.

Stian Lindgård hos statsforvalteren sier at de foreløpig ikke har noen tiltak for å gjøre noe med den store krykkjekolonien som nå hekker på kaiene inne i Vardø.

Hornøya

Man kommer tett på fuglelivet på Hornøya. Nå vi Statsforvalteren begrense den muligheten.

Foto: Sidsel Vik / NRK

– Mennesker har i hundrevis av år røkta fuglefjellet

Vardø-ordfører Ørjan Jensen er blant dem som reagerer kraftig på at statsforvalteren i Troms og Finnmark vil begrense menneskelig trafikk på Hornøya.

– Vi er redd for at den begrensingen vil ødelegge fuglefjellet og økosystemene der. Mennesker har i hundrevis av år røkta fuglefjellet og sørget for at det i dag er sånn som det skal være.

Statsforvaltere har kommet med sine verneråd på oppdrag fra Miljødirektoratet som tar den endelige beslutningen i saken.

Havørn

Hornøya og Øst- Finnmark har de siste årene fått en stor bestand av ørn. Nå skremmer de fuglelivet på Hornøya.

Foto: Knut-Sverre Horn

Havørnen er til plage i fuglefjellene

Tone Reiertsen og hennes forskerkolleger som har jobbet på Hornøya i mange år, slår fast at havørnen er til plage, spesielt for krykkje og lomvi.

Hun er likevel ikke sikker på om mer menneskelig kontakt vil skremme vekk ørna, slik mange vardøværinger tror. Tross mange besøkende er nemlig ørna der likevel, også der turistene ferdes.

– Ørn og ravn er smarte fugler. De lærer seg etter hvert hvor tett på folk de kan være. Så det er ingen enkel løsning å si at folk til stede vil skremme bort øra, dessverre.

Reiertsen tror heller ikke at fuglelivet ute på Hornøya vil ikke forsvinne på grunn av ørn, slik mange i Vardø frykter. Men hun tror hele fuglesamfunnet kan endres, og fuglene lærer seg å leve med ørn.

– Det man ser når ørna oppdager fuglefjellene og begynner å være der ofte, er at samfunnet endres der og fuglene hekker mer i skjul.

Lomvi

De store lomvikoloniene på Hornøya trekker mange turister hit. Nå vil Statsforvalteren begrense ferdselen på øya for å gi fuglene mer ro i hekketida.

Foto: Knut-Sverre Horn