Chattet om seksuelle overgrep mot spedbarn – dømt til fengsel i tre år og sju måneder

På internett skrev mannen fra Midt-Troms om overgrep han hadde utført på en baby på stellebordet, og om fantasier han hadde. Slik chatting er likestilt med bilder eller videoer som viser seksuelle overgrep mot barn, mener retten.

politiadvokat

Politiadvokat Linn Rognli Hansen førte saken mot mannen i 40-årene fra Midt-Troms.

Foto: Linda Pedersen / NRK

I dommen viser Senja tingrett til flere skriftlige samtaler mannen i 40-årene har hatt med andre personer, både kvinner og menn.

I disse samtalene har de skrevet om hva de har gjort, og kan tenke seg å gjøre, med små barn helt ned i spedbarnsalder.

Senja tingrett viser til at det i forarbeidene til straffeloven er uttalt følgende om chatting:

– Komiteen vil understreke at med bruken av ordet «fremstilling» mener man at dette rammer enhver fremstilling uansett medium, også tekst. Fremstillinger som er animert, manipulert eller på andre måter kunstig fremstilt, rammes også hvis de viser seksuelle overgrep mot barn eller seksualiserer barn.

På mannens telefon fant politiet minst 27.295 unike bilder og 1200 unike videoer som viste seksuelle overgrep mot barn eller fremstilte barn som seksuelle objekter.

Videoene hadde en samlet spilletid på mer enn 85 timer.

Senja tingrett

Senja tingrett karakterer bildene og videoene som av svært grov karakter.

Foto: NRK

Erklærte seg skyldig

Mannen fra Midt-Troms erklærte seg skyldig i samtlige tiltalepunkter.

Han sto også tiltalt for å ha forsøkt å få unge jenter under både 14 og 16 år til å utføre seksuelle handlinger. I noen av chattene så det ut som at han fikk det til. Andre steder fikk han ikke den responsen han ønsket.

Mannen blir likevel dømt for forsøkene på å få jentene til å utføre seksuelt krenkende handlinger.

Bildematerialet som ble lagt fram, har vært lagret av tiltalte fra 2011 og fram til i juni i år.

– Tiltalte har således over år samlet sammen, og aktivt lagret, overgrepsmateriale, skriver retten.

Kjent for politiet siden 2016

Dette er en av flere saker som har sitt utspring i Operasjon «Dark room» til Vest politidistrikt. Denne operasjonen avdekket et bredt nettverk av kvinner og menn som delte overgrepsmateriale og samtalte om overgrep.

Saken mot tiltalte dukket opp hos politiet i 2016. Vest politidistrikt etterforsket en annen person for deling av overgrepsmateriale. Tiltalte hadde chattet over internett med personen de etterforsket.

I mars 2016 ble Troms politidistrikt koblet på saken. Det er innholdet fra den beslaglagte telefonen til mannen som har dannet grunnlag for tiltalen.

Etter 2016 har mannen i 40-årene begått flere straffbare handlinger. Disse måtte han også svare for da saken var til behandling i november.

vitneboks

Saken mot tiltalte dukket opp hos politiet i 2016. Siden da har mannen begått flere straffbare handlinger.

Foto: Linda Pedersen / NRK

I dommen vises det eksempler på de skriftlige samtalene tiltalte hadde med kvinner og menn med samme interesse.

– Etter rettens vurdering er de skildringer som er gitt i chattene, en blanding av fiktive fremstillinger og det som fremstår som reelle overgrep, skriver Senja tingrett.

Retten mener skildringene i noen av chattene kan senke terskelen for å utføre reelle overgrep.

Det vises også til samtaler med det som tilsynelatende er barn helt nede i 10-årsalderen.

Tror ikke på at han vil ha hjelp

Mannen er også tidligere dømt for overtredelse av sedelighetsbestemmelsene. Den første dommen er fra 2001, mens den andre er fra 2011.

I Senja tingrett skal tiltalte ha gitt uttrykk for at han må få hjelp mot sin seksuelle dragning mot barn, men at han ikke vet hvor han skulle henvende seg.

Dette fester ikke retten særlig lit til, og viser til at mannen tidligere har gått til psykolog for sin seksuelle dragning mot barn.

Behandlingen ble avsluttet etter kort tid.

Aktor la i Senja tingrett ned påstand om fire års fengsel. Dette mener retten er en noe streng straffepåstand.

Etter en helhetlig vurdering settes straffen til fengsel i tre år og sju måneder. Han får også inndratt en rekke telefoner, harddisker og annet datautstyr.