Hopp til innhold

Mangedobling av GPS-jamming mot Norge

Bortimot daglig opplever man jamming av GPS-signaler i Øst-Finnmark. Det kan få alvorlige konsekvenser, ifølge Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

Jammetest Andøy

Forstyrrelser på navigasjonstjenester kan føre til flere alvorlige hendelser, særlig ved utrykninger med helikopter. Dette gjør man undersøkelser på under jammetesten på Andøya.

Foto: John Inge Johansen / NRK

– Siden 2022 har det vært en mangedobling av GPS-bortfall over Øst-Finnmark.

Det forteller direktør i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, Pål Wien Espen.

Mandag startet årets jammetest på Andøya i Nordland. Hele uken samles det 200 deltakere fra hele verden for å utsette egen teknologi for hacking.

Mens det i hele 2020 var meldt inn totalt 20 dager med utfall av GPS-signaler i Øst-Finnmark, var tallet økt til 120 dager i 2022.

Nå i 2023 er det bortfall bortimot daglig.

Les også: Kommer til Norge for å bli hacket – skal teste om duppedingsene dine kan bli jammet

På Andøya utfordres navigasjonsteknologien i moderne elbiler. Nicolai Gerrard og Tomas Levin.
På Andøya utfordres navigasjonsteknologien i moderne elbiler. Nicolai Gerrard og Tomas Levin.

– Kan føre til alvorlige hendelser

– Forstyrrelser på navigasjonstjenester kan føre til flere alvorlige hendelser, forklarer Espen.

– Det kan føre til at du får feil posisjon. Et helikopter vil kanskje ikke kunne lande der det ville for å redde en person i nød og mister dyrebare sekunder.

Direktør Pål Wien Espen, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Direktør Pål Wien Espen, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet sier at jamming av GPS-signaler i Øst-Finnmark er økt betraktelig siste årene.

Foto: Pål Wien Espen

Jamming er forstyrrelser eller blokkering av blant annet radio- og GPS-signaler, mens spoofing er utsending av falske signaler for å lure mottakeren som tar imot disse signalene.

Mest ved Kirkenes

Flyselskapet Widerøe bekrefter at problemet med GPS-forstyrrelser øker, men er ikke kjent med daglige tilfeller, sier kommunikasjonssjef Catharina Solli.

– Fra våre rapporter leser vi at de fleste tilfeller av jamming oppstår i luftrommet mellom 20 til 50–60 nautiske mil øst for Vadsø og Kirkenes og over 7000 fot.

Jammingen fører til at de må finne alternative løsninger.

– Vi har andre løsninger tilgjengelig for å ivareta sikkerheten når det skjer, understreker Solli.

– Der jamming-utstyret er plassert på bakken, gir det oss utfordringer når vi flyr i den sonen der jammingen foregår, mens vi over og under ikke er utsatt.

– Grunnet jordklodens naturlige kurving vil vi igjen motta GPS-signaler når vi flyr inn i høyder under der jammingen foregår.

Widerøes mannskaper melder fra om jamming til lufttrafikktjenesten, men tar ellers ingen forholdsregler.

Selskapet er også representert under samlingen på Andøya, og er glad for at problemene blir tatt alvorlig.

Vil finne sårbare punkter

Kritiske samfunnsfunksjoner blir stadig mer avhengig av tjenester som kan fastslå riktig posisjon, navigasjon og tid. I stor grad er disse funksjonene basert på globale satellittnavigasjonssystemer (GNSS).

Fordelene med satellittbaserte tjenester er mange og områder i samfunnet som er avhengige av satellittsignaler øker i omfang. Samtidig kan disse mulighetene gjøre oss sårbare.

– Ved å arbeide sammen med industrien og legge til rette for produktutvikling, er målet med testen å finne sårbarhetene, sier avdelingsdirektør John-Eivind Velure.

Les også: Kraftig økning av GPS-jamming over Finnmark

Jamming
Jamming