Hopp til innhold

Kommer til Norge for å bli hacket – skal teste om duppedingsene dine kan bli jammet

De fleste av oss stoler på at klokken på smarttelefonen viser riktig tid og at teknologi som skal vise hvor vi er, fungerer. Men tiden og posisjonen kan manipuleres, og dette kan få store konsekvenser for samfunnssikkerheten.

På Andøya utfordres navigasjonsteknologien i moderne elbiler. Nicolai Gerrard og Tomas Levin.

På Andøya utfordres navigasjonsteknologien i moderne elbiler. Her er Nicolai Gerrard og Tomas Levin fra fjorårets lignende test.

Foto: Duus Media

Denne uken samles 200 deltakere fra hele verden på Andøya for å utsette egen teknologi for hacking.

Blant deltakerne er bil- og helikopterprodusenter, telekommunikasjon og søk- og redning. Målet er å gjøre oss alle tryggere.

– Satellittbaserte tjenester er en uunnværlig del av hverdagen for de fleste av oss, sier Steinar Thomsen, avdelingsdirektør for PNT, satkom og sikkerhet ved Norsk romsenter.

For folk flest er eksempler på dette robotgressklipperen, pulsklokka, apper på telefonen og navigasjonssystemet i bilen.

Steinar Thomsen, Norsk romsenter

Steinar Thomsen er avdelingsdirektør for PNT, satkom og sikkerhet ved Norsk romsenter. Han og flere andre aktører skal nå se hva som skjer når smartklokka eller robotene våre blir hacket.

Foto: Norsk romsenter

Kritiske samfunnsfunksjoner som transport, redningstjeneste, elektronisk kommunikasjon, finansielle tjenester og kraftforsyning avhenger også av at satellittene leverer korrekt posisjon og tid.

Disse tjenestene er i stor grad basert på signaler fra globale satellittnavigasjonssystemer (GNSS). Mest kjent er amerikanske GPS (Global Positioning System) og europeiske Galileo, som i tillegg til å fastslå nøyaktig posisjon, også benyttes til å angi nøyaktig tid.

– Med økt avhengighet følger økt sårbarhet, sier Thomsen. Derfor er det er avgjørende å ha gode prosedyrer og løsninger på plass hvis signalene skulle bli manipulert. Det skal Jammetesten bidra til.

Les også: Kraftig økning av GPS-jamming over Finnmark

Jamming
Jamming

Flere avanserte satellittforstyrrelser  

Siden 2022 har det vært en mangedobling av innmeldte GPS-bortfall over Øst-Finnmark, ifølge Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

Støyangrep og signalforstyrrelser mot satellittbaserte systemer er ofte referert til som jamming og elektronisk krigføring.

Jamming er forstyrrelser eller blokkering av blant annet radio- og GPS-signaler, mens spoofing er utsending av falske signaler for å lure mottakeren som tar imot signalene.  

Flypassasjerer går om bord i et Widerøe-fly på Harstad/Narvik lufthavn, Evenes.

Widerøe sine fly opplevde langt oftere jamming i luftrommet over Finnmark i 2022, enn tidligere år.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Viktig for samfunnssikkerheten  

Det er Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) som står for selve jammingen av GPS-systemene under testene på Andøya.

Trygve Sparr er forskningsdirektør for sensor og overvåkingssystemer ved FFI. Han ser stor nytte av å dele kunnskap og samarbeide med sivil industri.

– Elektronisk krigføring blir stadig mer avansert. Det rammer også sivil sektor. For å øke samfunnets motstandsdyktighet er vi avhengige av at industrien får testet at teknologien de utvikler er robust, sier Sparr.

Forskningsdirektør Trygve Sparr ved Forsvarets forskningsinstitutt sammen med en modell av satellitten Birkeland.

Trygve Sparr er forskningsdirektør for sensor og overvåkingssystemer ved FFI.

På Andøya får industrien direkte tilbakemeldinger på hvordan utstyret tåler støyangrep og narring under reelle forhold. Erfaringene tar FFI med tilbake til Forsvaret.

– At offentlige myndigheter, industri og Forsvaret samarbeider på denne måten, gjør jammetesten på Andøya til et unikt arrangement, også i et internasjonalt perspektiv.

Rammer sivilsamfunnet

Hvem som helst kan få tak i billig jammeutstyr på nettet, selv om det er ulovlig å både kjøpe og bruke.

En jammer kan for eksempel brukes til å slå ut elektroniske kjøredagsbøker, som bruker GPS-sporing. Men konsekvensen kan være at mange andre i området rundt også mister satellittsignalet.

Det finnes eksempler på at redningshelikoptre ikke har kunnet lande på grunn av signalforstyrrelser, og at hele flyplasser har blitt slått ut av små jammere.

Sjefingeniør Tomas Levin i Statens vegvesen

– Vi skal teste, utveksle kunnskap og samarbeide om løsninger, sjefingeniør Tomas Levin i Statens vegvesen.

Foto: Andreas Lind / NRK

– Vi i Statens vegvesen ønsker å ta i bruk ny teknologi som er til nytte for trafikantene, men vi må også ha kontroll på mulige sårbarheter i teknologien, sier sjefingeniør Tomas Levin.

Statens vegvesen tok initiativ til å få på plass jammetesten for myndigheter, industri og akademia.

– Tett synkronisering av 5G-basestasjoner gjør det mulig å utnytte radiofrekvenser effektivt, men gjør 5G også sårbar for klokkefeil. Også tillitstjenester som BankID, som gir folk tilgang til en rekke viktige tjenester, bygger på en felles enighet om hva klokka er, sier Harald Hauglin ved Justervesenet.

Les også: Forsvaret lager varslingssystem for GPS-jamming

FFI jammer GPS-signaler for å finne ut om satellitter kan oppfatte blokkeringen av posisjonssystemet.
FFI jammer GPS-signaler for å finne ut om satellitter kan oppfatte blokkeringen av posisjonssystemet.

Siste fra Troms og Finnmark