Må stenge turveien i Tromsdalen

Politiet har flere ting å utsette på sikkerheten rundt skytebanen i Tromsdalen.

landsskytterstevnet bilde 2

Politiet mener flere ting må gjøres med sikkerheten rundt skytebanen i Tromsdalen. Men det er fortsatt usikkert om den kan brukes.

Torsdag var politiet på befaring på skytebanen i Tromsdalen for å se på sikkerheten.

I etterkant har de gitt pålegg om flere ting. Blant annet skal:

  • Turveien være stengt i perioden 1. mai–30. september.
  • Skytebanene være stengt i tidsrommet 1. oktober–30. april.
  • Stenging skje med låsbare bommer eller grinder over veien, samt enkelt
    gjerde/stengsel 5–10 meter ut fra bommen/grinden på begge sider.
  • Eksisterende skilt som angir at det er trygt å ferdes på veien fjernes.
  • Skilt som er satt ut i terrenget for å markere farlig område kontrolleres og eventuelt suppleres, slik at folk ikke uforvarende kommer inn i farlig område.

Skytebanen har lenge vært et omstridt tema i kommunen. Kommunestyret landet i fjor på tre alternative plasseringer for ny skytebane i kommunen, og til slutt bestemte byrådet seg for å satse på en bane i Simavika.

Kommunestyret stemte derimot ned vedtaket, og man sto igjen med den gamle skytebanen i Tromsdalen. Nå har kommunen gått rettens vei for å stoppe skytingen i Tromsdalen, frem til de har en ny skytebane på plass.

Saken er oppe i tingretten i dag.