Dette er lovlig aktivitet

Miljødirektoratet og statsadvokaten har gitt skytterne medhold i at de ikke bryter friluftsloven i Tromsdalen når de skyter.

Landsskyttarstemna - standplass
Foto: Kjell Arvid Stølen / NRK

I sommer ble skytterlagene som bruker banen anmeldt av to privatpersoner, Wilfred Karlsen og Ole Vegar Andreassen. De ba politimesteren i Troms håndheve Friluftsloven da de mente skytterlagene drev med straffbare forhold.

Motstanderne anmeldte skytterne for å ha sperret turveien ved skytebanen. Det gjør Tromsø Jeger og Fiskeforening, skytterlaget Glimt og Tromsø Pistolklubb av sikkerhetsmessige grunner.

Saken henlagt

Men saken ble henlagt på grunn av bevisets stilling, noe som førte til en uttalelse fra Politiadvokaten. Denne ble tolket slik skytebanene likevel måtte stenges selv om saken var henlagt.

Skytterne klaget til statsadvokaten som igjen sendte saken til Miljødirektoratet. De gir altså nå skytterne medhold og saken er igjen henlagt i følge brevet fra statsadvokatembetet.

Kurt Kaspersen ved bommen i Tromsdalen

Denne bommen er nede under skyting i Tromsdalen.

Foto: Laila Lanes / NRK

– Det betyr at vi holder på med en lovlig aktivitet i Tromsdalen, med leirdueskyting, jegerprøven og lignende. Nå håper jeg det blir fred om saken, sier Kurt Arild Kaspersen (bildet) i Tromsø Jeger og Fiskerforening.

Han sier videre at dette har de hevdet hele tiden.

LES OGSÅ: Skytterkrigen fortsetter: – Vi har vårt på det tørre

«Fra statsadvokatenes side anses alle anmeldelser som måtte være kommet inn for brudd på friluftsloven med skytterlagets oppsett av skilt og bom sommeren og utover høsten 2014 for å måtte henlegges på samme måte som denne sak, da det ikke foreligger noen grunn til å undersøke om, der foreligger straffbare forhold.»

Lang strid

Helt siden 1980-tallet, da kommunen for første gang vedtok å flytte banen fra dagens lokasjon i Tromsdalen, har diskusjonen om ny skytebane gått i Tromsø kommune.

Nå håper de som bruker skytebanen i Tromsdalen at det snart blir en løsning på hvor den nye banen skal ligge.