Olsen: Siste skytebane-ord er ikke sagt

– Det er for tidlig å konkludere med om skyteaktiviteten vil fortsette, sier Jens Ingvald Olsen (Rødt). Folkeaksjonen holder i kveld et møte etter at det ble kjent at forbundet mot skyteaktiviteten i Tromsdalen blir opphevet.

Skytebane

TREKKER INGEN KONKLUSJON: Jens Ingvald Olsen (Rødt) er ikke sikker på at det blir skyting på banen i Tromsdalen i 2017.

Foto: Harald Albrigtsen

– Vedtaket til kommunen er opphevet, så det må gjøres vedtak på et annet grunnlag for å imøtekomme Fylkesmannen sine juridiske krav, sier Olsen, medlem av formannskapet i Tromsø.

I dag, torsdag, ble det kjent at forbudet mot skyteaktivitet i Tromsdalen i Tromsø oppheves av Fylkesmannen.

Tromsø Jeger- og Fiskeforening og Tromsø Pistolklubb får dermed medhold i sin klage etter at kommunen i fjor krevde full stans.

Vil ikke trekke konklusjoner

Olsen hadde ikke hatt god tid til å sette seg inn i Fylkesmannens brev da NRK ringte torsdag ettermiddag, og understreker at han skal gå grundigere gjennom brevet.

– Førsteinntrykket er at Fylkesmannen ikke sier at skytinga er lovlig. Begrunnelsen fra Fylkesmannen for å oppheve Tromsø kommunes vedtak er med en del punkter som jeg oppfatter som juridiske spissfindigheter, sier han.

Olsen påpeker at administrasjonen i byutvikling nå skal saksbehandle vedtaket fra Fylkesmannen. Deretter vil det bli ei politisk oppfølging på hvordan det skal håndteres videre.

– Det er jo også viktig å være klar over at Fylkesmannen har satt i gang ei egen behandling av skytebanen i Tromsdalen, hvor de har bedt kommunen om ei oversikt over hvem som har vært brukerne knyttet til miljøsaneringen som er påkrevd. Det har aldri vært. Det har aldri vært gitt utslippstillatelse, sier han.

– Jeg tror ikke man skal trekke en konklusjon nå at skyteaktiviteten kan fortsette i tromsdalen.

– Dersom det startes skyting igjen, hva gjør kommunen da?

– Nå er det noen måneder igjen til den normale skyteaktiviteten har pleid å starte. Det foreligger ikke noen avtale om skyting, slik det var i 2013 og 2014 mellom kommunen og Jeger og Fisk og Pistolklubben, sier Olsen.

Holder møte i kveld

I kveld vil Folkeaksjonen, som består av motstandere av skyteaktiviteten, holde et internt arbeidsmøte der brevet fra fylkesmannen skal diskuteres, samt hva de skal gjøre videre.

Fylkesmannen opplyser at kommunens pålegg går lengre enn det plan- og bygningsloven gir hjemmel for, og at det er utformet som et generelt forbud mot skyting i Tromsdalen.

Jan-Peder Andreassen, avdelingsdirektør hos Fylkesmannen i Troms begrunner dette med at kommunen har gitt et pålegg om skytestans som gjelder for hele Tromsdalen.

– Når man gir et pålegg så er det ebstemte krav til hvordan dette pålegget skal utformes. I dette tilfellet er vi av den oppfatning at dette pålegget er for generelt utformet. Det har ingen adressat og er ikke rettet mot noen konkrete eiendommer, sier han.