Tromsdalselva sjekkes for giftige tungmetaller

Fylkesmannen i Troms pålegger Tromsø kommune å undersøke om Tromsdalselva er forurenset av farlige tungmetaller fra skytebanen i Tromsdalen.

Skytebanen i Tromsdalen.

Den nedlagte skytebanen i Tromsdalen.

Foto: Harald Albrigtsen. / NRK

Det skal innhentes uavhengig kompetanse og kommunen må betale regninga for undersøkelsen. Miljøverndirektør Evy Jørgensen hos fylkesmannen sier opplysninger i media gjør det nødvendig å undersøke om det er avrenning av bly, sink og kobber fra skytebanen til elva.

Evy Jørgensen

Evy Jørgensen er miljøverndirektør hos Fylkesmannen i Troms.

Foto: Trine Lise S. Helgerud / Fylkersmannen i Troms

– På grunn av oppmerksomheten og usikkerheten som ble skapt for en stund siden, tenkte vi at det var greit å gjøre en slik undersøkelse nå for å se om det er avrenning av tungmetaller fra skytebanen og ned i elva, sier miljøverndirektør Evy Jørgensen hos fylkesmannen.

Skytebane i 50 år

I over 50 år har skytebanen i Tromsdalen vært i bruk. Det har skjedd uten at anlegget er konsesjonsbehandlet etter forurensningsloven, sier fylkesmannen.

Det har ført til grunnforurensing fra skyting med rifle, pistol og haglgevær. For utlekking fra ammunisjon og kuler er det snakk om tungmetaller som bly, kobber, antimon og sink.

Likevel tror ikke fylkesmannen av forurensingen har nådd Tromsdalselva.

– Vi tror forurensingen er inne på selv området til skytebanen og tror ikke avrenningen til elva er tror. Det ønsker vi nå likevel å få undersøkt og dokumentert, sier Jørgensen.

Folkeaksjonen uenig

Wilfred Karlsen

Wilfred Karlsen er styreleder i Folkeaksjonen for et fritt Tromsdalen.

Foto: Privat foto

Folkeaksjonen for et åpent Tromsdalen turområde har i flere år kjempet for å få stengt skytebanen, som de mener er ulovlig anlagt ved blant annet å vise til hva fylkesmannen skriver.

Styreleder Wilfred Karlsen mener forurenserne, Tromsø Jeger og Fisk må betale undersøkelsen og fjerning en av de forurensede massene.

– Hvis ikke Tromsø Jeger og Fisk har nok kapital til å ta hele kostnaden, blir regningen dessverre veltet over på skattebetalerne i Tromsø. Men dette er spesialavfall som det haster med å få fjernet, sier Karlsen.

I første omgang gjør vi undersøkelse av vannet i elva. Når skytingen stenges og hele området skal saneres, må vi komme tilbake til hvem som har ansvaret, svarer Evy Jørgensen hos fylkesmannen.