Flere bussavganger hvis folk lover å la bilen stå

Busstilbudet blir ikke bedre hvis ikke folk bruker bussen, eller kommunen legger mer til rette for kollektivtrafikk, mener Troms fylkestrafikk.

Trafikkaos

Køene til og fra Kvaløya i rushtiden har irritert en del bilister den siste tiden.

Foto: Petter Strøm

– Når det kommer til hyppighet på avgangene, er det noe som er vanskelig å gjøre noe med. For det første har vi ikke nok ressurser. For det andre må folk bruke bussene mer. Hvis folk lover å la bilen stå hjemme, lover vi å se på mulighetene for flere avganger, sier markeds- og informasjonssjef i Troms fylkestrafikk, Lars Sigurd Eide.

Bilkøene til og fra Kvaløya i rushtiden har økt den siste tiden. Mandag ettermiddag brukte bilister én time på å komme seg fra sentrum til Kvaløya.

Årsaken er at et metallokk, som er lagt på brua i forbindelse med vedlikehold, gjør at bilistene setter farten ned på vei over brua.

– Vi ønsker jo at bussen skal kunne spise opp køa. Men bussen må jo stå i de samme køene over brua som bilene, sier Eide

De fleste bilene som kjører til og fra Kvaløya i rushtiden har bare sjåfør om bord.

Grønn Hverdag slo tirsdag et slag for at folk må velge sykkel foran bil når de skal til og fra jobb. Men de frykter at folk kanskje tror det tar lengre tid enn det egentlig gjør.

Pris ikke viktig

Når det kommer til buss vegrer folk seg på grunn av andre ting. Flere avganger er én ting.

– Undersøkelser viser at bussene må være presise, og de må ta folk dit de skal for at folk skal orke å kjøre buss, sier Eide.

– Pris kommer lang ned på lista. Mange klager på prisene våre, men det er ikke dyrt å ta buss, dersom du gjør det ofte. Vi mener det er helt riktig at det skal være dyrere for dem som tar buss to ganger i året.

Vi ønsker jo at bussen skal kunne spise opp køa. Men bussen må jo stå i de samme køene over brua som bilene.

Lars Sigurd Eide, Troms fylkestrafikk

Passasjertallene øker

Når det kommer til passasjertallene for Kvaløya-rutene, viser de at stadig flere benytter seg av bussen.

Ved utgangen av juli hadde drøyt 970.000 personer utløst billett på én av bussrutene som går til og fra Kvaløya. På samme tid i fjor lå passasjertallet på litt i underkant av 930.000.

– Vi ser at folk stadig blir flinkere å benytte seg av kollektivtrafikk. Det er en gledelig trend, sier Lars Sigurd Eide.

Passasjerall Kvaløya-rutene

Måned

2012

2013

Totalt

927.545

971.254

 Januar

156.334

 158.609

Februar

143.722

153.285

Mars

155.177

141.458

 April

124.457

 161.976

Mai

141.915

144.764

Juni

124.117

126.309

 Juli

81.823

 84.853

Tallene viser passasjerer som har betalt billett på bussene som går til og fra Kvaløya. Om passasjerene faktisk tar bussen hele veien til eller fra Kvaløya er ikke sikkert. Overganger er heller ikke med i regnskapet.

Kritisk til byutviklingen

Men han er ikke fornøyd med måten kommunen legger til rette for kollektivtrafikk når de skal bygge ut nye boligfelt.

– I Danmark for eksempel er tilrettelegging for kollektivtrafikk like viktig som vann, avløp og strøm. Og det gjøres før man begynner å bygge boliger der. Det er mye vanskeligere å legge til rette for kollektivfelt i ettertid, når boligene er bygd, sier Eide.

Britt-Hege Alvarstein

Byråd for byutvikling, Britt Hege Alvarstein, forstår ikke kritikken fra Troms fylkestrafikk.

Foto: NRK

Byråd for byutvikling, Britt Hege Alvarstein er helt uenig med Eide.

– Vi kan bli bedre på mange områder når det kommer til trafikk, men vi har lagt til rette for kollektivtrafikk på nyere boligfelt. For eksempel på Strand på Kvaløya er det lagt inn et eget kollektivfelt. Og boligfeltet på Berg ligger mellom den gamle hovedveien og E8, så der ligger det jo til rette allerede, sier Alvarstein.

Vil ta over selv

Byråden forteller også at de jobber for å komme à jour med å bygge kollektivfelt i områder hvor trafikken har økt voldsomt, for eksempel på Stakkevollvegen.

– Et annet poeng er at vi gjerne skulle styrt kollektivtrafikken selv. Vi kjenner kommunen best, og det er en styrke når vi skal få folk over til kollektivtrafikk.