– Ingen vits å prøve å snu selskapet

Den nye styrelederen for Troms fylkestrafikk har ingen planer om å forandre for mye i selskapet.

Toini Løvseth

Toini Løvseth er ny styreleder i Troms fylkestrafikk.

Foto: Petter Strøm (NRK)/Privat

– Det er veldig hyggelig å bli spurt om et slik verv. Kollektivtrafikktilbudet er viktig for både næringsutvikling og trivsel i fylket, og jeg tror det blir veldig spennende å jobbe for et godt tilbud, sier Toini Løvseth, nyvalgt styreleder for Troms fylkestrafikk.

Selskapet har fått mye kritikk. De styrer mot et underskudd på 80 millioner kroner.

Nylig kom det også frem at selskapet skal flytte inn i nye lokaler som koster dem 2.000 kroner i husleie per kvadratmeter.

– Hva tenker du om blesten som har vært rundt selskapet?

– 2012 var første hele driftsåret for Troms fylkestrafikk. Å prøve å snu selskapet nå er ingen vits, vi har jo så vidt lagt fra kai. Jeg tror fylkeskommunen har tenkt rett når samlet driften av alle anbudene i ett selskap for å få bedre markedsføring, koordinering, og for å gi et bedre tilbud, sier Løvseth.

– Tar tid

Nye kontrakter for blant annet hurtigbåtene og bybussene i Tromsø har skapt mye hodebry for Troms fylkestrafikk.

– Det tar selvfølgelig tid før man får den nødvendige kompetansen og lærer seg hvordan ting skal drives. På sikt skal vi gi folk mer av det de faktisk vil ha, og bli en bedre innkjøper. Jeg kan ikke skjønne noe annet enn at måten selskapet organisert på er riktig, sier den nye styrelederen.

En buss fra selskapet Nobina fikk problemer i Langnesbakken i Tromsø.

Busselskapet Nobina har hatt en del problemer i Tromsø. Her får en av bussene vansker i Langnesbakken.

Begrenset myndighet

Løvseth understreker at hun ikke har ubergenset myndighet for driften av Troms fylkestrafikk.

– Det er fylkespolitikerne som legger rammene for hvor mye man skal tjene og hva vi skal bruke pengene på. Men innenfor disse rammene er det styrets ansvar å sørge for en best mulig drift, sier hun.

Trygghet

Løvseth jobber til daglig som leder for energi og myndighetskontakt hos ferrosilisiumsprodusenten Finnfjord AS.

– Jeg kjenner ikke prosessene rundt de avgjørelsene som er tatt i Troms fylkestrafikk, men jag har fulgt godt med på debatten med tanke på hvorfor man opprettet selskapet, og hvilke argumenter man har hatt for de modellene man har valgt, sier Løvseth.

Det nye styret vil også bestå av Ole T. Andreassen (Harstad), Nils Arne Johnsen (Tromsø) og Hege Liadal (Haugesund) oppnevnt i styret.

De to sistnevnte er styremedlemmer fra tidligere.

– At vi har to personer som har sittet i styret tidligere med er veldig viktig når vi nå skal stake ut den videre kursen. I tillegg har rådgivningsfirmaet PWC vurdert driften av selskapet. Deres konklusjoner vil vi også ta med oss videre, sier hun.