Korona-reglene ødelegger for fiskerne

Både fiskerinæringa og fiskeriministeren mener det nå bør bli like karanteneregler mellom kommunene.

Torsk

De ulike karantenereglene gjør det blant annet vanskelig å få mannskap om bord på båtene mellom kommunene.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten.

Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Når vi ser at det til stadighet dukker opp egne regler fra enkelte kommuner som er betydelig strengere enn det myndighetene og Folkehelseinstituttet har lagt til grunn, så reagerer vi på det, sier Kjell Ingebrigtsen i Fiskarlaget.

På et møte med fiskeriministeren og fiskerinæringa mandag kom det frem at de lokale karantenereglene skaper problemer for fiskerinæringa.

Det er blant annet vanskelig å få mannskap om bord på båtene, mellom kommunene.

– Hvis en fisker går fra Lofoten til sin hjemmehavn, for eksempel Helgeland, må han være i karantene i 14 dager før han kan returnere til Lofoten igjen. Det er en typisk regel som bidrar til å vanskeliggjøre den jobben vi er satt til å gjøre. Det synes vi er beklagelig, sier Ingebrigtsen.

– Ei samfunnskritisk næring

Næringa etterlyser nå et mer sentralstyrt og en fleksibel håndtering av regelverket.

– Vi er selvfølgelig enig i at det må innføres regelverk i den situasjonen vi står i nå, men vi ønsker regler fra sentrale myndigheter som vi kan føle oss tryggere på, sier Ingebrigtsen og legger til;

– Når man har slike lokale varianter, er det vanskelig å holde seg oppdatert på hva som er den faktiske situasjonen i enkelte kommuner. Det tjener ikke den hensikten det er ment til å tjene.

Han understreker viktigheten av å opprettholde driften i fiskerinæringa.

– Fiskeri er jo ei næring som er samfunnskritisk, og vår aktivitet er viktig for å opprettholde mattilførsel både til Norges egen befolkning, men også til markedene ute i verden.

Kjell Ingebrigtsen

Leder i Fiskarlaget, Kjell Ingebrigtsen, ønsker en mer fleksibel håndtering av karantenereglene i de forskjellige kommunene.

Foto: Torbjørn Brovold / NRK

Ønsker mer fleksible regler

Også fiskeri- og sjømatministeren, Odd Emil Ingebrigtsen, mener det nå bør bli like karanteneregler mellom kommunene.

– Det er ei samstemt næring som sier at dette er et stort problem for dem, så jeg tror det kan være lurt å få synkronisert de ulike karantenereglene slik at det blir forutsigbart. Det er en veldig viktig og samfunnskritisk virksomhet fiskeri og sjømatnæringa holder på med.

Odd Emil Ingebrigtsen

– De forskjellige kommunale reglene skaper vanskeligheter i hverdagen. Det må vi se om vi kan finne en løsning på, sier fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Foto: Bodøregionens utviklingsselskap (BRUS)

Fiskerinæringa sier de eller er godt rustet til å takle koronakrisen man nå står i. Så langt har næringa sagt at det ikke er behov for noen økonomisk krisepakke.

– Kystens folk er både handlekraftig og løsningsorientert, og det kommer veldig godt til nytte i en slik situasjon. Når vi på et tidspunkt kommer ut av denne krisen tror jeg at det ligger veldig store muligheter innenfor fiskeri og sjømat.