Lakselusproblemet: – Det vil bli verre i alle områder

Villaksalliansen er svært kritisk til det nye trafikklyssystemet som er innført for å regulere fiskeoppdrettsnæringen.

Sjøørret med lakselus

Selv om trafikklyssystemet er implementert for å regulere og begrense den påvirkningen lakselus fra oppdrettsanlegg har på villaksen, frykter Villaksalliansen at det vil ha motsatt effekt.

Foto: Gisle Sverdrup/Norges jeger- og fiskeforening

– Det er tragisk at det har blitt sånn at hver eneste fjordarm skal ødelegges, sier Odd Erling Vollan, leder i Nordkapp Jeger- og fiskeforening.

I går skrudde regjeringen på det såkalte trafikklyssystemet innenfor oppdrettsnæringen.

Her har regjeringen delt norskekysten inn i 13 oppdrettsomåder. Hvert av disse områdene har fått grønt, gult eller rødt lys etter hvor store utfordringer de har med lakselussmitte på villaks.

I de gule og røde områdene opprettholdes dagens produksjon – reduksjon av produksjon vil skje i områdene som blir røde i neste vurderingsrunde, i 2019. I de grønne områdene vil det bli gitt tilbud om økt produksjonskapasitet.

Finnmark er blant de områdene som har fått grønt lys. Dette er fortvilende for befolkningen, som allerede kjemper mot etableringen av oppdrettsanlegg.

Leder Odd Erling Vollan i Nordkapp Jeger- og fiskeforening.

– Vi får ikke noe igjen for at de ødelegger vassdragene – bare knapper og glansbilder, sier leder i Nordkapp Jeger- og fiskeforening, Odd Erling Vollan.

Foto: Privat

Aksepterer at 30 prosent dør

Villaksalliansen mener trafikklyssystemet er stikk i strid med det de oppfattet var myndighetenes opprinnelige intensjon.

– Vi ble forespeilet et system hvor man skulle redusere produksjon i noen områder, men nå tror jeg det langs hele kysten vil bli produsert mer laks enn før systemet ble implementert. Det er alvorlig, sier Erik Sterud, fagsjef i Norske Lakseelver.

– Man ser sammenheng mellom produksjonsmengde og lakselus, og igjen effekten på villlaks i disse områdene. Så med dette systemet vil det rett og slett bli verre i alle områder.

Sterud uttaler seg på vegne av hele Villaksalliansen, som består av Norske Lakseelver, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Reddvillaksen.no, Naturvernforbunet, Norges Bondelag, WWF, Natur og Ungdom, Sabima og Greenpeace.

Erik Sterud

Biolog og fagsjef i Norske Lakseelver, Erik Sterud, sier på vegne av Villaksalliansen at trafikklyssystemet vil gi en uakseptabel oppdrettsvekst.

Foto: NRK

Villaksalliansen mener også at grenseverdiene i trafikklyssystemet er for høye. Den sannsynlige dødeligheten i villaksbestanden må være på over 30 prosent før et område settes i den røde kategorien.

– Systemet aksepterer altså at lakselus som spres fra oppdrettsanlegg kan ta livet av inntil 30 prosent av de ville lakseungene, uten at dette får konsekvenser i form av produksjonsinnstramninger. Det går ikke, sier Sterud.

Laster kart, vennligst vent...

En slags gulrot

Statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet, Roy Angelvik, sier han respekterer at Villaksalliansen mener at grenseverdiene er for høye.

– Men et sted må grensa gå. Forskere har beskrevet status, og der er vi prisgitt deres beskrivelser. Så har Stortinget satt grensene der de mener nivået for påvirkning kan være akseptabelt, sier han.

Roy Angelvik

– Jeg mener dette er en god løsning som gir næringen en forutsigbarhet fordi de vet hvilke område de er i de neste to årene, og hva de må gjøre for å bli bedre og nærme seg et grønt område, sier statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet Roy Angelvik

Foto: Nærings- og fiskeridepartementet

Trafikklyssystemet vil føre til en økt samlet produksjon, bekrefter Angelvik, men han understreker at det fortsatt vil føres strenge kontroller fra myndighetenes side.

Dessuten tror han områdeinndelingen vil virke positivt på oppdrettsnæringen.

– Det kan kalles for en slags gulrot for oppdretterne å havne i gult eller grønt område – da viser de at de gjør det de kan for å ta et felles ansvar og produsere bærekraftig. Målet er at alle områdene skal være grønne til slutt.