Hopp til innhold

Kystvakten vokter bevegelsene til Sea Shepherd

Kystvakten overvåker nøye hva skipet «Sam Simon» til miljøaktivistene Sea Shepherd foretar seg. Skipet befinner seg nå utenfor Finnmarkskysten etter å ha forlatt Tromsø sent tirsdag kveld.

Sea Shepherd

Skipet «Sam Simon» befinner seg nå utenfor Finnmarkskysten etter å ha forlatt Tromsø sent tirsdag kveld.

Foto: Stian Jørgensen

– Når det skjer spesielle hendelser er vi tettere på enn ellers, og Sea Shepherd er en organisasjon som tidligere har vist at de kan være aggressive i sine gjøremål.

Steve Olsen, sjef for KV Nord

Steve Olsen i Kystvakta sier at de nøye overvåker hva skipet «Sam Simon» til miljøaktivistene Sea Shepherd foretar seg.

Foto: Ane Høyem / NRK

Steve Olsen i Kystvakten bekrefter at de nøye overvåker skipet «Sam Simon», og sier de har et fartøy i nærheten av skipet.

– Vi følger med på hvor de er, både ved hjelp av egne fartøy, flyovervåking, radar og satellitt. Vi følger med på all aktivitet som er unormal i Barentshavet, sier Olsen.

– Ser dere på de som en risiko?

På nittitallet opererte Sea Shepherd i norske farvann, og da var det hendelser som Kystvakten var involvert i, forteller Olsen. Organisasjonen har også gjort ting i Sørishavet, og vist at de i stand til å gjøre operasjoner som går utenfor norsk jurisdiksjon.

– Vi er forberedt på at det kan skje i norske farvann. Men vi har en kystvaktlov som gir oss ansvaret for å opprettholde ro og orden på fiskefeltet. Hvis de forstyrrer norsk hvalfangst eller gjør andre ulovligheter så kan vi gripe inn.

Sea Shepherd følger Winter Bay

Mandag ankret Sea Shepherd opp i Tromsø, på grunn av problemer med en generator og for å hente om bord to personer. Kystvakten holdt seg også da tett på skipet, fordi miljøorganisasjonen ikke hadde varslet ankomst innen de gitte tidsfristene.

I Tromsø ligger frakteskipet Winter Bay fullastet med 1.800 tonn hvalkjøtt for levering i Japan. Frakteskipet venter på klarsignal fra russiske myndigheter til å gå gjennom Polhavet i kjølvannet av en russisk isbryter.

Her skal det være snakk om finnhvalkjøtt, som er fanget ved Island. Dette er kjøtt som ikke er lov å fange i Norge, og det har ikke vært gjort siden 1980-tallet.

Til NRK bekrefter kapteinen på Sam Simon at de også følger med på aktiviteten til Winter Bay.

Flere nyheter fra Troms og Finnmark