Hopp til innhold

Kvinne døde etter MS-behandling ved sykehus i Moskva

En 45 år gammel MS-syk kvinne døde av en kraftig allergisk reaksjon under stamcellebehandling ved «norsk» sykehus i Moskva. – Dette er en stor tragedie, både for familien og for oss, sier overlege.

Pirogov-sykehuset i Moskva

Her ved Pirogov-sykehuset gjennomgikk 55 MS-syke nordmenn stamcelletransplantasjon i fjor. I forrige uke døde en 45 år gammel amerikansk kvinne av behandlingen etter en allergisk reaksjon på cellegiftkuren.

Foto: Amund Trellevik/NRK

Den amerikanske kvinnen var reist til Moskva for å gjennomgå stamcelletransplantasjon mot MS da hun i forrige uke fikk en kraftig allergisk reaksjon på cellegiftkuren.

Overlege Denis Fedorenko ved Det nasjonale medisinsk-kirurgiske senter, Pirogov, opplyser til NRK at kvinnen ble overført til intensivavdeling, men at livet ikke stod til å redde.

– Våre pasienter er som en familie for oss. De er ikke et nummer, de har et navn. Det er stor sorg blant alle våre ansatte nå. Vi overførte kvinnen til vår intensivavdeling, der vi i to dager forsøkte å redde henne. Dessverre tålte ikke hjertet hennes cellegiftbehandlingen, sier Fedorenko.

Denis Fedorenko

– Dette er en vanskelig tid for vårt sykehus. Vi tenker ikke på vårt rykte, vi tenker bare på hvordan vi kan gjøre transplantasjonen tryggere og forbedre vår behandling, sier overlege Denis Fedorenko ved Pirogov-sykehuset i Moskva.

Foto: Amund Trellevik

Behandlet 55 nordmenn i fjor

I overkant av 150 MS-syke nordmenn har de siste årene reist til utlandet for å gjennomføre såkalt stamcelletransplantasjon.

Mange kommer til Pirogov-sykehuset i Moskva.

  • I 2016 ble 55 nordmenn behandlet av doktor Fedorenko og hans team. I år planlegges det inntil 80 stamcelletransplantasjoner av norske MS-pasienter.
  • Behandlingen koster 50.000 dollar (cirka 410.000 kroner). I tillegg kommer reise og opphold for medfølgende.
  • Ved Pirogov-sykehuset må MS-pasienter regne med å vente flere år på å få behandlingsplass. Men ingen har i etterkant av dødsfallet meldt at man ikke ønsker å gjennomføre stamcelletransplantasjon, opplyser overlege Fedorenko.

Den 45 år gamle kvinnen som døde hadde progressiv MS, opplyser Fedorenko. Ingenting i sykdomsforløpet tilsa at kvinnen ikke ville tåle operasjonen.

– Gjennom utprøvingen og testingen fant vi ingenting som kunne tilsi at hun hadde hjerteproblemer. Hun hadde heller ikke vært hjertesyk tidligere. To ulike typer MS-behandling med medikamenter fra tidligere hadde vist seg å ikke være vellykket. Derfor ble hun klarert for stamcelletransplantasjon, sier Fedorenko.

Går gjennom rutinene

Siden 2005 har Fedorenko gjennomført 700 stamcelletransplantasjoner. To pasienter har dødd som en direkte følge av transplantasjonen, mens en tredje, en kvinne fra Australia, døde fire år etter endt behandling.

Fedorenko sier sykehuset nå går gjennom rutinene for å forbedre hele behandlingsløpet.

– Alle former for behandling ved sykehus har en fare over seg. Spesielt det å behandle MS-syke med medisiner utgjør en risiko. Men basert på våre erfaringer er ikke denne typen behandling mer utrygg enn for eksempel å behandle MS-syke med bremsemedisiner.

– Jeg vet at vår behandling tiltrekker seg stor oppmerksomhet fra nevrologer og andre pasienter, men risikoen ved transplantasjon er ikke større enn ved tilsvarende behandling, sier Fedorenko.

Pirogov-sykehuset i Moskva

I år planlegges det inntil 80 stamcelletransplantasjoner av norske MS-pasienter ved sykehuset i Moskva.

Foto: Amund Trellevik/NRK

Omstridt i Norge

NRK fulgte MS-syke Kjetil Knutsen fra Tromsø som før jul reise til «den norske» klinikken i Moskva for å gjennomføre stamcelletransplantasjon.

Stamcelletransplantasjon ved utenlandske sykehus er omstridt blant nevrologer og behandlingsformen er ikke godkjent som standard i Norge.

Overlege Elisabeth Gulowsen Celius ved nevrologisk avdeling på Ullevål universitetssykehus sier pasienter utsetter seg for en fare ved å gjennomføre stamcelletransplantasjon i utlandet.

– Dette er udokumentert behandling gitt på private klinikker i utlandet. Og når man velger dette framfor dokumentert behandling er det tragisk, sier Gulowsen.