Kullrøyk kan bli byttet ut med solskinnsenergi

Kan Svalbard være et utstillingsvindu for en ny grønn, norsk politikk og samtidig skape mange nye arbeidsplasser? Ja, mener Venstre – som ser store muligheter for øysamfunnet.

Energiverk

Det kulldrevne energiverket i Longyearbyen.

Foto: Jan Greve / NTB scanpix

Venstre-leder Trine Skei Grande i Vandrehallen

Venstre-leder Trine Skei Grande roser deler av innholdet i Svalbardmeldingen fra regjeringen, men ønsker seg større og tydeligere endringer.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

– Svalbard-samfunnet står overfor mange spennende utviklingsmuligheter når det gjelder næringslivet, som kan skape arbeidsplasser på nivå med det vi har sett i kulldrifta, sier partileder Trine Skei Grande i Venstre.

Som saksordfører for den nye stortingsmeldingen om Svalbard som kommer til neste vår, er Skei Grande opptatt av en grønn utvikling. Nå reiser hun til Longyearbyen for å møte innbyggere, næringslivet og andre organisasjoner for å få innspill til meldingen, som skal behandles av Stortinget før jul i år.

Vil utnytte solenergi

Venstre-lederen mener at Svalbard har en spennende fremtid foran seg spesielt innen energifeltet, i en tid hvor Store Norske har sagt opp over 200 ansatte.

– Man kan tenke seg at man kan produsere energi på Svalbard om sommeren ved hjelp av sol, og heller importere energi om vinteren gjennom en strømkabel fra fastlandet. Det er et stort og dyrt prosjekt, men må ses i sammenheng med at vi ønsker å elektrifisere plattformene som ligger på veien. Det er en spennende tanke, som også reduserer utslippene innen oljeindustrien, som er svært viktig.

Skei Grande vil heller ikke skrinlegge muligheten for CO₂-fangst på det kullfyrte kraftvarmeverket, som forsyner samfunnet på Svalbard med lys og varme.

Men det avhenger av gode, teknologiske løsninger.

Terje Aunevik

Leder Terje Aunevik i næringsforeningen i Longyearbyen, mener at det haster med å få i gang utredningen av fremtidas energiforsyning.

Foto: Privat

– Om vi får det til, vil det være en eksportmulighet som Norge kan selge til andre land, sier hun.

Vil ha utredning snarest

Leder Terje Aunevik i næringsforeningen i Longyearbyen, sier at dagens løsning med energi fra kull er god, men at man burde fått på plass en ordning med CO₂-rensing. Han ønsker ikke å forskuttere hvilke løsninger man burde gå for, men er klar på at behovet for å tenke nytt er presserende.

– Det tar tid å utrede nye løsninger og det arbeidet må starte nå. Det er mange spennende varianter man kan gå for, men det viktigste er at man snarest må starte arbeidet med hva som skal være fremtidas energiforsyning av Svalbard.