Regjeringen: Svalbard-kull kan være slutt i 2016

Det er stor risiko for at kullvirksomheten i Store Norske på Svalbard må avvikles innen utgangen av 2016 dersom ikke kullprisen øker, mener regjeringen.

Svea på Svalbard

Den norske gruvebyen Svea på Svalbard.

Foto: Idar Nikolaisen

– Denne beskjeden kommer ikke overraskende, sier lokalstyreleder Christin Kristoffersen til NRK.

Saka til Stortinget

Tirsdag fikk Stortinget til behandling forslaget om å tilføre den statlig eide gruveselskapet Store Norske 500 millioner kroner for å redde bedriften økonomisk.

Det foreslås at 295 millioner kroner tilføres gjennom at staten kjøper grunneiendommer og infrastruktur som i dag eies av Store Norske-konsernet, og at 205 millioner kroner tilføres ved at det bevilges et ansvarlig lån fra staten til Store Norske Spitsbergen Kulkompani.

Disse pengene legger i første omgang grunnlaget for kullvirksomhet i et begrenset omfang i 2015 og 2016, men med mulighet for drift ut over 2016.

Lav kullpris

Kullprisen har gått kraftig ned de siste årene. I fjor hadde Store Norske et underskudd på nesten 550 millioner kroner.

Og ekspertene tror kullprisen vil holde seg på et lavt nivå i flere år framover. Kullselskapet har sagt opp rundt 100 ansatte det siste halve året, og nye kuttforslag vurderes.

Drift av gruvene i Svea ut over 2016 vil avhenge av om markedsforholdene utvikler seg positivt, om selskapet lykkes med å redusere kostnadene ytterligere og ny finansiering av virksomheten, mener regjeringen.

Skjer ikke det, vil kulldriften ta slutt etter 2016. Store Norske-konsernet har i dag 270 ansatte, og er hjørnesteinsbedriften på Svalbard.

Gruve 7 gir lys og varme

Lokalstyret i Longyearbyen har lenge jobbet i samarbeid med statlige myndigheter med forslag til omstilling av lokalsamfunnet.

– Det regjeringa nå sier, betyr at vi må øke arbeidet for å legge til rette for annen næringsvirksomhet og aktivitet, sier lokalstyreleder Kristoffersen.

Men hun understreker at det blir viktig å opprettholde kulldrifta i Gruve 7 ved Longyearbyen, som skaffer kull til energiverket som sikrer lys og varme til innbyggerne.

Ny gruve

Store Norske har investert 1,2 milliarder kroner i en ny kullgruve i Lunckefjell i Svea.

Til høsten blir det avgjort om produksjonen skal settes i gang.

I dag er kullprisen på verdensmarkedet for lav til at produksjonen vil gå med overskudd. Dersom det ikke blir produksjon i Lunckefjell, må trolig store deler av de ansatte i Store Norske slutte.