Hopp til innhold

Krever svar fra justisministeren om grensestasjonen på Storskog

Stortingsrepresentant mener behovet for sikker grensekontroll til Russland og ny grensestasjon på Storskog er blitt ytterligere aktualisert gjennom flyktningstrømmen til Europa.

Grensestasjonen på Storskog
Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Vi ser at Norges yttergrenser mot Schengen, nemlig russergrensen i nord på 196 kilometer også merker strømmen av flyktninger fra Syria, sier stortingsrepresentant fra Høyre, Hårek Elvenes.

NRK har tidligere fortalt om flyktninger som kommer på sykkel fra Nikkel, fordi grenseavtalen fastslår at grensen ikke kan krysses til fots.

Elvenes, som også er medlem av justiskomiteen, forteller at kapasitetsbegrensninger er en utfordring som har vært der lenge.

– Vi har en grensestasjon på Storskog som har en kapasitet på 170.000 årlige passeringer. I 2013 var antallet passeringer over 320.000. Det er flere forhold som taler i retning i at man bør se på dette, sier han.

– En smule utålmodig

Hårek Elvenes sendte derfor spørsmål til justisministeren 16. september om hvilke tiltak som vil bli iverksatt for å sikre en forsvarlig grensekontroll. Og hva status for arbeidet er.

Hårek Elvenes

Stortingsrepresentant fra Høyre, Hårek Elvenes mener det er akutt behov for ny grensestasjon på Storskog.

Foto: Pressefoto

– Som medlem av justiskomiteen har vi et særskilt ansvar, og i og med at det har vært mye snakk om dette over lang tid, begynner jeg som justispolitiker å bli en smule utålmodig.

Bygging av ny grensestasjon på Storskog har vært diskutert i mange år, men fordi kostnaden er estimert til rundt 750 millioner ble det bestemt å lage en konseptvalgutredning.

– Regelverket er slik at når det er en så stor sum så må det kvalitetssikres slik at man har kontroll på prosjektet. Det er justisdepartementet som sitter i førersetet på saken, men også flere departementer er inne i dette.

Får svar neste uke

Utredningen skulle være ferdig 1. september, og Elvenes er interessert i hva som ligger i den og hva som blir det neste trekket i saken.

– Normalt er det seks virkedager ministeren har å svare på et spørsmål som kommer fra en stortingsrepresentant, så svaret bør foreligge neste uke, sier han.

Ett av forholdene utredningen skal se på er grunnforholdene i området, til tross for at tomta er friskmeldt for eventuell eksplosjonsfare av krigsetterlatenskaper.

– Det er satt en ganske stor prislapp på det i forprosjektet, men nå skal vi gjennom den utredningen verifisere at det er tilfelle og om det er mulig å gjøre det på en rimeligere måte.

– Må komme et steg videre

Stortingsrepresentanten mener dette handler om å håndheve Norges suverenitet på en forsvarlig måte, og at vi må ta grenseansvaret i Schengen på det ytterste alvor.

– Jeg er veldig spent på hva som blir konklusjonen av utredningen. Jeg tror det er ingen vei utenom at man må komme seg et steg videre i prosjektet.