Hopp til innhold

Fant færre eksplosiver enn ventet ved Storskog grensestasjon

Forsvarets mineryddere fant mindre eksplosiver enn ventet på tomta der den nye Storskog grensestasjon skal ligge.

Storskog grensestasjon

Nå håper Statsbygg at også prislappen på hele prosjektet vil bli redusert

Dag-Tore Nerheim

Leder for eksplosivrydderlaget Dag-Tore Nerheim.

Foto: NRK

På under ei uke har personell fra Forsvarets Ingeniørbataljon, Sanitetstropp og mineryddere fra Forsvarets EOD tropp gjennomsøkt tomta der den nye grensekontrollstasjonen skal ligge.

Tidligere ville Statsbygg bruke fjernstyrte gravemaskiner til å gjøre jobben, men etter at NRK Nordnytt i vår satte søkelys på saken, og viste at det ville bli rimeligere å bruke forsvarets mineryddere til å fjerne eventuelle eksplosiver fra krigens dager, snudde Justisdepartementet og ba om en helt ny undersøkelse. Nå er forsvaret ferdig med den.

– Vi fant mindre eksplosiver enn ventet. Vi har funnet noe og det var av en slik karakter at vi trygt kunne transportere det ut av området, forteller Kaptein og leder for eksplosivrydder-laget Dag-Tore Nerheim fra forsvarets ingeniørbataljon.

Mest metallskrot

Staben fra forsvaret har brukt metallsøkere og gjennomsøkt 30 centimeter ned i marka. Det er i dette området at det meste av krigsetterlatenskap pleier å ligge. Men det betyr ikke at det ikke ligger mer dypere, men risikoen for det er redusert.

Den forrige risikovurderingen som Statsbygg hadde gjort, ble tatt midt på vinteren når det fortsatt lå snø. I den rapporten kom det klart fram at det var lite hensiktsmessig å foreta en undersøkelse midt på vinteren.

Statsbygg brukte likevel den forrige rapporten til å konkludere med at man måtte bruke fjernstyrte gravemaskiner til jobben, noe som fikk prislappen til å bli skyhøy. Nå kan det se ut til at Statsbygg slipper så dyrt utstyr.


– Vi har fått redusert usikkerheten og vet nå mer hva som ligger gjemt på tomta. Forsvaret skal skrive en ny rapport og forhåpentligvis kan vi da klarere tomta på en annen måte enn tidligere skissert, sier fungerende avdelingsdirektør hos Statsbygg Synnøve Frafjord. Hun understreker at de vil følge de anbefalingene som Forsvaret gir i den nye rapporten.


Rimeligere

Bruken av fjernstyrte gravemaskiner fikk prislappen til å øke betraktelig. Usikkerheten om hva som lå gjemt gjorde at Statsbygg i sin tid anbefalte at all grunnarbeid, utskifting av masser skulle gjøres med denne typen utstyr.

– Med vår nye undersøkelse er usikkerheten nå er redusert, og forhåpentligvis vil det også få ned kostnaden, sier Frafjord


– Men den forrige rapporten ble altså tatt på vinteren, var det heldig?

– Vi skulle ønske at vi hadde tid til å gjøre det på sommeren i forbindelse med den tidsrammen vi hadde for å levere forprosjektet, sier Frafjord som nå er glad for at prosjektet er i gang igjen.

– Det er fremdeles risiko forbundet med tomta, den er ikke helt borte, men vi er fornøyde alle sammen og forhåpentligvis blir kostnadsbildet et annet, sier Frafjord.

Trenger avklaring

Politioverbetjent og leder ved Storskog grensestasjon, Stein Kristian Hansen, er svært glad for at prosjektet igjen er i gang.

– Vi har flere ganger forsøkt å få til en ny grunnundersøkelse, uten å ha blitt hørt. Vi har stusset på at det skulle være så mye eksplosiver i grunnen her at man trengte fjernstyrte gravemaskiner. Det har vært bygd i hele kommunen etter andre verdenskrig og eksplosiver finnes overalt, men det aldri vært behov for fjernstyrte gravemaskiner, sier Hansen.

I to år har prosjektet om ny grensestasjon ligget på is, og det har til tider vært frustrerende innrømmer Hansen.

– Forhåpentligvis får vi nå en fortgang og ikke minst en prislapp som alle kan leve med. Vi har blitt hørt, så får vi se hva som kommer ut av rapporten. For oss er det viktig å få en avklaring: kan vi bygge her eller må vi se etter en annen tomt, sier Hansen.