Hopp til innhold

Krever full gjennomgang av innkjøpene i Tromsø kommune

IT-skandalen i Tromsø har vist at alle innkjøpsavtaler i Tromsø kommune må gjennomgås, mener Høyre-politiker.

Rådhuset i Tromsø

VIL GRANSKE ALLE AVTALER: IT-skandalen i Tromsø har kostet to kommunale ledere stillingene, etter en ulovlig avtale til 35 millioner kroner. NRK har siden avslørt at kommunen har gjort ulovlige avtaler for langt mer.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

– Jeg mener vi er nødt til å gå gjennom alle avtaler om anskaffelser i Tromsø kommune. Vi bør ikke bare se på om de er i strid med regelverket, men også sørge for at vi lærer av dette, sier Erlend Svardal Bøe (H).

På bakgrunn av NRKs avsløringer om IT-skandalen i Tromsø kommune, krever han nå en gjennomgang av innkjøpspraksisen i alle avdelinger i kommunen.

En revisjonsrapport og NRKs avsløringer den siste uken, har vist en IT-avdeling ute av kontroll.

Erlend Svardal Bøe

Høyres gruppeleder i Tromsø Erlend Svardal Bøe.

Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

Avdelingen har blant annet kjøpt varer og tjenester for nær 100 millioner kroner, uten å gjennomføre anbudskonkurranse.

Mens kommunens økonomi var så dårlig at den var på grensen til å bli satt under statlig kontroll, dro flere ansatte fra samme avdeling på en IT-konferanse til Barcelona i Spania.

Regningen på 140.000 kom fra en av kommunens IT-leverandører. Det gjør reisen vanskelig å oppdage i regnskapet.

Kommunaldirektøren har beskrevet Barcelona-turen som nødvendig faglig oppdatering, budsjettert for og godkjent av overordnede. Stig Tore Johnsen forsvarer derfor reisen.

Kontrollutvalget har sagt at de nå vil granske alle sider ved innkjøpspraksisen i IT-avdelingen i kommunen.

Men Svardal Bøe (H) mener den siste uken har vist at granskingen må utvides.

– Fikk kun kjøpe dopapir og kaffe

Nord-Norges mest folkerike kommune har de siste årene hatt så dårlig råd at det har betydd både kutt i stillinger og stopp i kurs og reiser for de ansatte.

– En stund var det bare dopapir og kaffe vi hadde lov til å kjøpe inn, sier en ansatt i kommunen til NRK.

Det ble innført reise- og kursstopp.

Det er i samme tidsrom at IT-avdelingen har inngått avtaler uten anbudsrunde.

– Det er kritikkverdig at en kommune ikke overholder anskaffelsesreglene. Det må ikke skje fremover, sa kommunedirektøren.

Det er også i samme periode flere fra samme IT-avdeling har reist på studieturer til Barcelona, arrangert av en leverandør, noe kommunedirektøren mener ikke er uvanlig.

Flere tillitsvalgte har reagert kraftig på pengebruken.

– Det oppleves som en hån mot dem som ikke engang får bruke kopimaskinen til å printe ut ark til skoleungene, sier Marit Sebulonsen, som er hovedtillitsvalgt i Fagforbundet til NRK.

Også Tor Dagfinn Johansen (Frp) i kontrollutvalget i kommunen reagerer sterkt på det som har kommet frem.

– Det er kommunens bruk av penger jeg reagerer på her. Jeg forstår helt klart at ansatte i kommunen reagerer på dette. Det spinkes og spares i den ene enden og brukes uhildet i den andre, sier han.

– Er du skuffet?

– Det er jeg så avgjort. Jeg kjenner til forholdene i kommunen. Jeg vet mange avdelinger har spinket og spart.

– Vil ikke kommentere nå

Tromsøs ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) ønsker så langt ikke å kommentere saken.

Ordføreren mener dette er en sak for administrasjonen og viser til kontrollutvalgets gransking.

– Vi får en sak til kommunestyret, og da vil jeg svare, sier han til NRK.

Gunnar Wilhelmsen

Gunnar Wilhelmsen er ordfører i Tromsø (Ap).

Foto: Rune Nordgård Andreassen / NRK

Kontrollutvalget skal også se om der har vært bindinger som kan ha påvirket IT-kjøp. Dette på bakgrunn av påstander i et varsel fra flere av de tillitsvalgte.

Erlend Svardal Bøe i Høyre sier han er glad for at forholdene på IT-avdelingen og ansattes bekymringer nå har blitt kjent.

– Dette gjør at vi nå kan ta tak i saken. Vi må huske på at det er folk i Tromsø sine skattepenger vi folkevalgte forvalter. Det må vi gjøre med den høyeste grad av respekt, sier han.