Her er kuttforslagene som skremmer både ansatte og innbyggere

Tromsø må kutte i helse- og omsorgssektoren. Lista over kuttforslag fra avdelingsdirektøren er lang, og ryster både de ansatte og brukerne.

Demonstrasjon

TIL KAMP: Sykepleierne Catrine Buck Jensen (til venstre) og Iris Lindasdatter Rønning er to av initiativtakerne til torsdagens demonstrasjon mot forslagene til kutt i helse- og omsorgssektoren i Tromsø kommune.

Foto: Petter Strøm / NRK

– Det er veldig alvorlige kutt det er snakk om. Det er skremmende, og vi er oppriktig bekymret, sier leder i fagforbundet i Tromsø kommune, Erik Johansen Jørgensen.

Torsdag tar de til gatene for å demonstrere mot de foreslåtte kuttene i helse- og omsorgssektoren i Tromsø kommune.

Direktør for avdeling for helse- og omsorg i Tromsø kommune, Trond Brattland, foreslår blant annet å kutte flere titalls årsverk i omsorgssektoren.

Han foreslår også å kutte mange sengeplasser, fjerne fem årsverk på tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester, og å legge ned legekontorene i distriktene.

Demonstrasjon

KAN STÅ UTEN LEGE: Folk kom også fra distriktet for å demonstrere. Et av kuttforslagene er nemlig å legge ned fastlegekontorene i utenfor Tromsø.

Foto: Petter Strøm / NRK

– Går hjem med dårlig samvittighet hver dag

Sykepleier i Tromsø kommune, Iris Lindasdatter Rønning er en av initiativtakerne bak demonstrasjonen som skal foregå torsdag. Hun frykter de foreslåtte kuttene vil ha en negativ effekt på motivasjonen og arbeidsgleden til de ansatte i helsesektoren.

– Flere opplever en tøffere arbeidshverdag som blant annet innebærer at det blir færre og færre på jobb, sier Rønning og legger til;

– I tillegg føler mange at de ikke strekker til med de arbeidsoppgavene de skal gjøre, og går hjem med dårlig samvittighet hver dag. Det gjør noe med deg som arbeidstaker.

Også Erik Johansen Jørgensen frykter at de ansatte vil bli skremt bort fra helse- og omsorgstjenesten dersom kuttene blir tredd i kraft.

Erik Johansen Jørgensen

BEKYMRET: Leder i fagforbundet i Tromsø kommune, Erik Johansen Jørgensen, er bekymret for hva som kan bli konsekvensene dersom kuttforslagene blir vedtatt.

Foto: Vilde Kristine Malmo / NRK

– Det er ikke politikerne som sitter på rådhuset som vil kjenne på konsekvensene, det er pasientene, pårørende og de ansatte dette vil gå ut over. Pasientene står i fare for å få et svakere tilbud enn det de har krav på og fortjener, sier han.

Både Rønning og Jørgensen håper nå at demonstrasjonen vil føre til at politikerne lytter til de ansatte i helsesektoren.

Demonstrasjon
Foto: Petter Strøm / NRK
Folk kom fra nær og fjern for å delta i demonstrasjonen mot forslag til kutt i helse- og omsorgssektoren i Tromsø kommune.

Tror det er mulig

Avdelingsdirektør Trond Brattland ønsker ikke å kommentere de forskjellige punktene i kuttforslagene til NRK, før han har presentert forslagene for politikerne i kommunen. Det skal han gjøre i neste uke.

Men Brattland tror det er muligheter for å gjøre en del kutt i helse- og omsorgssektoren, uten at det skal få for store konsekvenser.

Trond Brattland

PRESENTERES NESTE UKE: Avdelingsdirektør Trond Brattland skal presentere kuttforslagene detaljert for politikerne i Tromsø kommune neste uke.

Foto: Vibeke Paulsen Ceron / NRK

– I 2017 brukte vi 26 prosent mer på pleie og omsorg enn hva de andre store byene gjorde. Dette tallet ser ut til å ha økt i 2018. Vi bruker med andre ord mye mer penger enn andre sammenlignbare kommuner på pleie og omsorg, og dette gir et rimelig godt holdepunkt for at det er mulig å redusere kostnadene betydelig, skriver Brattland i en e-post til NRK.

– Men vi jobber også med vurderinger av konsekvensene av tiltakene, slik at politikerne skal få forelagt beskrivelser både av tiltakene og hva tiltakene vil medføre for innbyggerne og våre ansatte.

Administrasjonssjefen har samtidig en grundig forklaring på hvorfor kommunen må ta drastiske grep i helse- og omsorgssektoren.