Kommuner får korreks: kan ikke selv iverksette fjelloven

Landbruksdepartementet med skarpt brev til kommunene i Troms og Nordland

Altevann

Altevatn i Bardu. Bardu er blant kommunene som vil ha fjelloven innført.

Foto: Arild Moe / NRK

Kommunene i Troms og Nordland kan ikke selv bestemme at fjelloven skal gjelde i de respektive kommunene. Det skriver landbruksdepartementet i et brev til samtlige kommuner i de to fylkene.

Brevet, som er underskrevet av avdelingsdirektør Harald Aalde, ble sendt ut fra Landbruksdepartementet fredag.

Ifølge brevet har Landbruksdepartementet mottatt melding fra flere kommuner som har vedtatt å iverksette fjelloven eller har fastslått at fjelloven allerede er gjeldende.

Nå får altså kommunene korreks.

«(.....) en kommune ikke har hjemmel til selv å fatte vedtak om at loven skal gjelde for statens grunn i kommunen, eller til å opprette fjellstyre», skriver Landbruksdepartementet.

– En skam for demokratiet

NRK har i flere artikler de siste månedene satt søkelyset på konsekvensene av fjelloven. Fjelloven gir innbyggerne rett til lokal forvaltning av statsgrunn, men er ikke gjeldende i Nordland og Troms.

Dette er en skam for demokratiet, uttalte Norges Bondelag til NRK i februar.

Beiarn, Grane, Hattfjelldal og Saltdal er fire av kommunene som har besluttet å innføre fjelloven, eller som mener at fjelloven allerede er gjeldende. Flere andre kommuner vurderer nå å gjøre det samme.

Men det kan de ikke gjøre, slår Landbruksdepartementet fast.

«Dersom kommunene nå likevel oppretter et styre som benevnes som fjellstyre, vil dette være et styre uten den myndighet og de inntekter som følger av fjelloven,» skriver departementet.

I juni bestemte flertallet på Stortinget at det skal utredes om fjelloven også skal gjelde i Nordland og Troms.

«Inntil pågående prosesser er sluttført, vil statens grunn i Nordland og Troms måtte forvaltes som i dag», skriver Landbruksdepartementet.