Hopp til innhold

Splittet om Karasjok-saken: – Dette er samer mot samer

Karasjok-saken i Høyesterett er det avgjørende slaget om samiske rettigheter, sier tilhengerne av lokalt eierskap. Men reindrifta og andre samer utenfor Karasjok er sterkt imot nye eiendomsgrenser på tvers av fylket.

Torill Bakken Kåven fotografert i Høyesterett

– Det er helt feil. Dette er altså en kamp mellom samer mot samer, først og fremst, sier Torill Bakken Kåven, leder for Nordkalottfolket.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Innbyggerne i Karasjok har vunnet kampen om å få eie grunnen i to instanser. Nå skal Høyesterett avgjøre striden en gang for alle.

For Thoralf Henriksen er det en skjebnetime. Han leder Guttorm-gruppen, som har et mer radikalt krav enn det som så langt har vunnet frem. De krever at de lokale samene, omkring 80 prosent av befolkningen, skal få eie grunnen.

Uansett er det dagens grunneier FeFo som er hovedmotstanderen i saken.

– Nå er det siste slaget om samiske rettigheter i Norge. Denne saken er særlig viktig.

Karasjok-saken dreier seg om eierskap til 5400 kvadratkilometer. Det er mer enn hele Østfold fylke.

Thoralf Henriksen fotografert i Høyesterett

– Da er vi samer ferdige med vårt rettighetskamp, sier Thoralf Henriksen, leder av Guttorm-gruppen.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Alle Finnmarkingene eier nå fylkes sammen gjennom Finnmarkseiendommen, FeFo. Hvis FeFo vinner i Høyesterett er det punktum for samiske rettigheter, mener Henriksen.

– Da er vi samer ferdige med vårt rettighetskamp. Så alvorlig er denne saken.

– Men hvis vi vinner frem, så er det bra for de andre finnmarkskommunene Kautokeino, Tana og Karasjok. Da får man på en måte en særlig samisk region, hvor man får utvikle og beholde den samiske tradisjonelle levemåten og høstingen av naturen.

Les også Historisk kamp om Karasjok – slik taler de sin sak i Høyesterett

Landskapsbilde av Karasjok mot Karigasniemi, Finland. en himmel farget i blått, lilla, rosa og hvitt.

Samer mot samer

Toril Bakken Kåven representerer Nordkalottfolket på Sametinget. Partiet har vokst mye de siste årene, og har vært en forkjemper for at rettighetene i Finnmark skal komme alle innbyggere til gode.

Hun anerkjenner ikke kravene om eierskap til Karasjok som samerettskamp.

– Det er helt feil. Det her er altså en kamp mellom samer mot samer, først og fremst.
Fordi det er samer som taper rettigheter mot at enkelte elitesamer skal få dem.

Folk i Finnmark har brukt naturen på tvers av kommunegrensene.
Det gjelder ikke minst reindrifta. Derfor er Kåven imot nye eiendomsgrenser i fylket.

– For den samiske befolkningen så betyr det helt klart at vi har fått et sett med A- og et sett med B-samer. Noen er mer verdt enn andre. Det er det ingen tvil om. I tillegg for den generelle kystsamiske og kystbefolkningen generelt, så betyr det at man har mistet del av de rettigheter man alltid har hatt i Finnmark.

Les også Disse skal dømme Karasjok­saken i Høyesterett

Toril Marie Øie

Ordfører lett oppgitt

Karasjoks ordfører Svein Atle Somby var blant de mange politikerne, juristene og øvrige engasjerte som var til stede på rettssakens første dag.

FeFo-direktør Jan Olli samen med Mathis Somby i Høyesterett

FeFo-direktør Jan Olli har støtte av Mathis Somby, som leder Magerøya-siidaen og driver reinen både mot kysten og i Karasjok.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Somby mente resultatet allerede var klart nok, etter at befolkningen allerede har vunnet saken i både Finnmarkskommisjonen og Utmarksdomstolen.

Bak ham på tilhørerbenken satt stortingsrepresentant Irene Ojala.

Hun ment derimot at det ikke ville bli ordentlig ro om saken før den øverste domstolen har satt et endelig punktum.

– Dette er en så viktig sak at alle stortingsrepresentantene burde vært her, sa Ojala.

Karasjoks ordfører Svein Atle Somby og stortingsrepresentant Irene Ojala fotografert i Høyesterett.

Ordfører Svein Atle Somby mener det er unødvendig at Høyesterett behandler en sak han har vunnet to ganger. Stortingsrepresentant Irene Ojala mener derimot at den endelige dommen vil skape ro.

Foto: Knut-Sverre Horn / nrk

Les også Regjeringsadvokaten om «Karasjokeiendommen»: – Kan innføres tydeligere forskjellsbehandling

Karasjok og Sametinget bilde tatt fra lufta.