Hopp til innhold

Kåfjord-fjell i bevegelse

Fjellet over Nordnes i Kåfjord i Troms har beveget seg 7 cm på to år. Det viser en ny rapport fra Norges geologiske undersøkelser.

Nordnes i Kåfjord
Foto: NRK

I den ferske rapporten fra NGU konkluderes det med at opptil 16 millioner kubikk med stein i verste fall kan rase ut i Lyngenfjorden fra et område på Nordnes. Det er likevel for tidlig å si hvor stor faren for dette er og NGU vil ha kontinuerlig overvåkning av dette området.

Flere partier undersøkt

Det var i fjor høst Norges Geologiske undersøkelser var oppe på flere fjell i Troms for å undersøke faren for at store fjellpartier skal rase ut. Dette er flere områder mellom Skibotn og Nordnes og et parti i Kåfjorddalen i Kåfjord. I Ullsfjord i Tromsø kommune dreier det seg om flere partier innenfor Oldervik og i Kvæfjord er flere partier i Gullesfjord blitt undersøkt.

NGU konkluderer med at GPS-målinger bør gjennomføres i alle disse partiene.

Kontinuerlige undersøkelser

Men på Nordnes, hvor man har kommet lengst med målingene, bør man nå starte med kontinuerlige undersøkelser.

I rapporten heter det: "Det er dokumentert stor bevegelse i det nordlige området på Nordnes. De to GPS punktene viser bevegelse på henholdsvis 7 og 2,3 cm på to år. Det ene punktet flytter seg altså betydelig. Volumet av dette området kan komme opp i 16 millioner m3."

NGU skriver også: "Selv om det er påvist store bevegelser i det nordlige området på Nordnes er vi fremdeles usikre på hvor store volumer en utglidning vil kunne få. Det foreslås imidlertid å intensivere undersøkelsene i dette området, noe som også kunne inkludere en første etablering av kontinuerlig overvåking. Trolig kan det benyttes lasere og reflektorer i øvre deler med strømtilførsel fra stasjonen på Nordnesfjellet. Her bør det også gjøres en første analyse av mulige flodbølger".

- Vil ha statlig finansiering

Prosjektet med å kartlegge skredområder er et samarbeid mellom flere kommuner og fylkeskommunen. Ordfører i Kåfjord, Bjørn Inge Mo, er leder av styringsgruppa. Han er bekymra og sier de nå skal informere innbyggerne som blir berørt.

Men han sier at de ennå ikke vet alt. - Det kan forekomme utsig i fjellpartier uten at det er noen fare, sier han. - Vi har ikke fått gått gjennom rapporten enda og kjenner ikke detaljene i den.

Styringsgruppa og kommunen kommer til å ha møter med de berørte beboerne for å informere dem, sier han.

Mo kommer til å jobbe hardt med å få til finansiering av et kontinuerlig overvåkningsprogram. - Jeg satser på at staten vil finansiere det på samme måte som de har gjort på Vestlandet, sier han. Et tilsvarende prosjektet skal ha hatt et budsjett på 13-14 millioner i inneværende år, mener Bjørn Inge Mo.