Jodel samarbeider med politiet

Etter flere bombetrusler i Norge den siste tiden via mobilapplikasjonen Jodel, har politiet nå inngått et samarbeid med folkene bak mobiltjenesten.

Jodel

Mobilappen har blitt brukt til både alvorlig mobbing og trusler i flere anledninger.

Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

Einar Sparboe Lysnes

Einar Sparboe Lysnes.

Foto: Petter Strøm / NRK

– Dersom Jodel registrerer straffbare forhold på applikasjonen, som mobbing eller trusler, vil de utlevere brukerinformasjonen til politiet, og vi har da gode muligheter for å finne de som står bak meldinga, sier Einar Sparboe Lysnes, påtaleleder i Troms politidistrikt.

I forrige uke ble det ringt inn en bombetrussel mot Tromsdalen videregående skole. Kort tid etter ble det også publisert en bombetrussel mot Breivika videregående skole, via Jodel.

Den tyske mobilappen har økt bruk i Norge, og har blitt brukt til både alvorlig mobbing og trusler i flere anledninger.

– Kripos og Jodel har et felles ønske om å få bukt med samfunnsskadelig aktivitet utført med tjenesten og de siste dagene har vi raskt kunnet identifisere personer som har fremsatt trusler via appen, heter det i en melding på politiets nettsider.

Kan få store konsekvenser

Selv om politiet raskt konkluderte med at trusselen mot Breivika videregående skole ikke var reel, forteller Einar Sparboe Lysnes i politiet i Troms at de ser alvorlig på denne type trusler.

– Det er viktig å få frem at slike trusler er alvorlige straffbare handlinger, som har en strafferamme på tre års fengsel. Blir man dømt for noe slik kan det få store konsekvenser videre i livet, i og med at man får det på rullebladet sitt, sier Lysnes.

Han nevner også at ressursene som settes i gang ved en bombetrussel er store, både fra politiet og fra skolenes side.

– Og til sist bør det nevnes at en trussel, uansett hvor vag den er, skaper frykt.

Når det gjelder bombetrusselen mot Tromsdalen videregående skole, har ikke politiet kommet noe nærmere med å avsløre hvem som ringte inn trusselen.