Hopp til innhold

Næringsministeren om Sommarøy-bløffen: – Jeg har lyst å beklage

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen mener kampanjen fra Innovasjon Norge som fikk «hele» verden til å tro at Sommarøy skulle bli tidsfri sone aldri burde vært gjort på den måten. Han mener også hans og departementets håndtering burde vært bedre.

Sommarøya

Historien om det lille øysamfunnet i Troms som var lei av å bli styrt av klokken har gått som en farsott i norsk og internasjonal presse. Men det viste seg å ikke være hele sannheten.

Foto: Eskil Mehren / NRK

– Det er helt grunnleggende at det skal være tillit til informasjon som kommer fra det offentlige. Derfor mener jeg både at dette aldri burde vært gjort på denne måten fra Innovasjon Norge, som også Håkon Haugli har sagt. Men jeg mener også at vår og min håndtering burde vært bedre, og det har jeg lyst å beklage, sier Røe Isaksen til NRK.

NRK fortalte tirsdag at det norsk og internasjonal presse trodde var et initiativ fra Sommarøy om å bli verdens første tidsfrie sone, viste seg å være en av Innovasjon Norges mest suksessfulle kampanjer.

Onsdag har NRK fått ytterligere informasjon om hva som lå bak.

Torbjørn Røe Isaksen

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen mener saken burde vært løst annerledes av Innovasjon Norge. Her er han fotografert i anledning en sak om sommer- og vintertid.

Foto: NFD

22. mai sendte Innovasjon Norge e-post til kommunikasjonsavdelingen i Nærings- og fiskeridepartementet, med spørsmål om næringsministeren ville medvirke i en video om Sommarøy.

Her er et utdrag fra e-posten fra Innovasjon Norge til departementet:

«Ideen: Video/bilder av den lokale initiativtageren Kjell Ove fra Sommarøy overleverer underskrifter til ministeren. Underskriftene handler om at Sommarøys innbyggere ikke lenger vil forholde seg til tid, noe de ikke gjør uansett om sommeren, så nå ønsker de å få "formalisert" det. Det hele skal gjøres med glimt i øyet, og brukes for å dokumentere Sommarøy sitt initiativ. Det er ikke et reelt ønske men en ny måte å fortelle utenlandske besøkende om midnattssola.»

Det ble lagt fram for Røe Isaksen etter pinsehelgen. Han takket nei.

– Ringte ingen varselbjeller

Departementet opplyser at de ikke har vært kjent med kostnader eller hvem som har utarbeidet kampanjen før nå, og at det er heller ikke informasjon de får til vanlig fra Innovasjon Norge. NRK fortalte tirsdag at Innovasjon Norge har brukt rundt en halv million kroner på kampanjen.

– Det er viktig å si at da vi først fikk et spørsmål fra Innovasjon Norge om å delta på dette, så ringte det ingen varselbjeller hos oss ved den første e-posten om at dette kunne oppfattes som villedende. Det er rett og slett fordi vi fikk det presentert på en måte som ikke ga oss grunn til å tenke det, det var vurderingen da.

7. juni tar NRK kontakt og ber om kommentar fra næringsministeren om Sommarøy-initiativet. Politisk rådgiver ber da kommunikasjonsavdelingen ringe til Innovasjon Norge og be dem fortelle NRK at de er involvert.

Innovasjon Norge sier ifølge departementet at de skal sende ut en slik pressemelding, men at de ønsker å vente enda litt til. Departementet gir ikke NRK kommentarer til denne saken.

– Det er særlig etter å ha fått mediehenvendelser, at vi ikke bare burde sendt en beskjed til Innovasjon Norge via kommunikasjonsavdelingen vår at de burde gi seg til kjenne, men vi burde tatt det opp direkte med styreleder i Innovasjon Norge, slik at saken gikk den veien, sier Røe Isaksen til NRK.

CCN SOMMARØY

CCN er et av utallige nyhetsorganisasjoner som omtalte Sommarøy sitt påfunn om å bli en tidsfri sone.

Foto: Faksimile: CNN

Ministeren ga aldri signaler

I den første pressemeldingen som ble sendt ut om det som nå blir kalt Sommarøy-bløffen, står det blant annet at målet var å møte Norges «tidsminister», og at det allerede var kommet signaler om at det kunne la seg gjøre.

– Det stemmer ikke. Det har aldri vært aktuelt å verken møte noen eller delta på noen annen måte, sier Torbjørn Røe Isaksen.

Han har nå innkalt Innovasjon Norge til et møte for å høre deres vurdering rundt dette. Han vil også forsikre seg om at de ikke finner på noe slikt igjen.

Da saken først ble sendt til pressen ble innbygger på Sommarøy, Kjell Ove Hveding presentert som initiativtaker for hele prosjektet om å bli tidsfri sone. Det stod også at han kom opp med ideen om et tidsfritt samfunn sammen med sine kontakter.

I tillegg ble det opplyst at det ble organisert folkemøte, der øyas innbyggere ble enige om og skrev under på et opprop som skulle oversendes myndighetene. Som et symbol på initiativet hadde øyboerne hengt fra seg klokkene sine på broa over til Sommarøy. I ettertid har det vist seg at det i virkeligheten ikke var helt slik.

Klokker sommarøy

Da NRK ville undersøke om klokkene faktisk var hengt opp av folk på Sommarøy, viser det seg at flere av klokkene var det Hveding selv og samarbeidspartnerne i Nord Norsk Reiseliv, som hadde samlet inn og hengt opp.

Foto: Martin Hall Larsen / NRK

Kjell Ove Hveding sier til NRK onsdag kveld at Sommarøys innbyggere aldri har sendt ut pressemelding selv, men at alt gikk via et PR-byrå.

Kjell Ove Hveding

Sommarøy-innbygger Kjell Ove Hveding.

Foto: Martin Hall Larsen / NRK

Han beklager dersom han har vært utydelig, og at han tar alt som har kommet fram de siste dagene til etterretning. Men at han står inne for budskapet om å ta tiden tilbake på Sommarøy.

– I etterkant ser jeg at det burde kommet tydeligere fram i pressemeldingen fra PR-byrået at det for eksempel ikke var min ide. Det kunne også jeg gitt beskjed om til byrået, sier Hveding.

– Skapte feil inntrykk

– Når Innovasjon Norge opptrer som aktør skal det være synlig og åpent for alle. Det har det ikke vært her, og det er jeg ordentlig lei meg for, sier administrerende direktør Håkon Haugli.

Onsdag møter NRK direktøren i Innovasjon Norge. Han sier at den manglende åpenheten har skapt et inntrykk av at det hele var et spontant initiativ fra befolkningen, mens det i realiteten har vært en kampanje styrt og delvis gjennomført av dem.

– Det er ingen grunn til å holde skjult. Det burde det vært åpenhet rundt. Jeg beklager at det ikke har vært det, sier Haugli.

administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge

Administrerende direktør i Innovasjon Norge beklager at de ikke var tydelig om at det var en kampanje selskapet sto bak.

Foto: Kristian Havnes Klemetzen / NRK

Direktøren kjente ikke til kampanjen

Han startet i jobben som direktør i Innovasjon Norge 15. mai i år. 6. juni ble NRKs første sak publisert.

Haugli forklarer at han kun kjenner saken fra de siste dagers oppmerksomhet i mediene. Men at han nå har forstått at dette har vært en markedskampanje for å synliggjøre Nord-Norge som reisemål, og at ideen kom fra Innovasjon Norge om å erklære Sommarøy som tidsfri sone.

Direktøren forteller at gjennomføringen i stor grad skjedde før han startet i jobben, og at arbeidet med kampanjen startet februar i år. På spørsmål om han som direktør ikke burde vært informert om det svarer han dette:

– Jeg er i hvert fall ikke kjent med prosjektet utover det jeg har hørt de siste dagene, og slik er det.

Håkon Haugli vil legge til at kampanjen som sådan var godt lokalt forankret, og at det er gitt oppmerksomhet som jo var målet.

– Men det burde vært synlig og tydelig hele veien at Innovasjon Norge hadde en rolle i det, og det har det ikke vært.

Nå skal selskapet granske saken for å gå inn i hvilke beslutninger som er tatt når, og hvilke vurderinger som er gjort. Direktøren sier han er bekymret for konsekvensene av dette.

– Innovasjon Norge skal være en åpen og ærlig organisasjon. Hvis det skapes tvil om det, og det er det gjort nå er det et problem for vår troverdighet. Det må vi adressere.

– Sannsynligvis kan det være snakk om feil i anslaget. For eksempel at vi ikke skrev tydelig i den aller første pressemeldingen at Innovasjon Norge var delaktig og initiativtaker, men oppga kun at vi var kontaktperson. Veldig mye kunne vært løst allerede der.

"folkemøte" på Sommarøy

Det såkalte folkemøte hvor beboerne gikk sammen og sa «nok er nok, nå kaster vi klokken» var egentlig et møte hvor Innovasjon Norges plan ble presentert. Bildet viser 14 deltagere, pluss Kjell Ove Hveding.

Foto: Steinar Daltveit / PR-Operatørene AS