Hopp til innhold
Kronikk

Skam dere, Innovasjon Norge!

At statseide Innovasjon Norge finansierer og produserer falske nyheter er ikke til å tro. At de gjør det med stolthet er rett og slett skremmende.

Sommarøy

Som et PR-stunt lot Innovasjon Norge alle tro at Sommarøy skulle bli verdens første tidsfrie sone. Med det har de gjort seg selv til en løgnfabrikk på linje med dem de vestlige demokratiene kjemper mot hver eneste dag, skriver kronikkforfatteren.

Foto: Goran Mikkelsen / Goran Mikkelsen/PR-Operatørene

Gratulerer, Innovasjon Norge: Dere har lurt barna som leser ukens utgave av Aftenposten Junior til å tro at Sommarøy utenfor Tromsø kvitter seg med tiden. Dere har brukt nesten en halv million offentlige kroner på å produsere falske nyheter rettet mot egne innbyggere. Ikke reklame, men regelrett desinformasjon - bevisst villedende informasjon skapt for å lure og påvirke menneskers valg.

Gratulerer, PR-operatørene: Dere klarte å lure norske medier som NRK, Dagbladet, Aftenposten, Dagens Næringsliv og TV 2 - samt store medier i utlandet som CNN, The Guardian, The Independent, Time Magazine, Daily Mail, China Daily, og en av de største avisene i India, Amar Ujala. For ikke å snakke om deres lesere, lyttere og seere. Alle ble lurt.

Dere har brukt nesten en halv million offentlige kroner på å produsere falske nyheter.

Alt dere trengte å gjøre var å se bort fra egne etiske prinsipper, gi avkall på egen integritet og trolig bryte markedsføringsloven. Det er faktisk ikke til å tro.

I en tid hvor spredning av såkalte falske nyheter - feilinformasjon og desinformasjon - regnes som en av samfunnets største trusler og utfordringer, velger en statseid aktør og deres innleide PR-konsulenter å bruke nesten en halv million kroner på å produsere nettopp desinformasjon og falske nyheter for å fremme sin sak.

Snakk om å ikke følge med i tiden. Ironisk nok ved å dikte opp at innbyggerne på Sommarøy ikke lenger vil forholde seg til tid.

Det er faktisk ikke til å tro.

«Falske nyheter» ble i 2017 kåret til årets nyord i Norge. De må da ha fått med seg at det er et stort problem?

Som NRK skriver har historien om det lille øysamfunnet som var lei av å bli styrt av klokken gått som en farsott i norsk og internasjonal presse. Ifølge statskanalen har historien blitt omtalt i 1650 digitale artikler globalt, av 1479 ulike medier.

Problemet er at historien er diktet opp og klekket ut fordi reiselivssjefen i Innovasjon Norge, Bente Bratland Holm, ikke lenger har tro på tradisjonell annonsering. «Man er nødt til å fortelle en god historie», sier hun til NRK. Hun er stolt over det hun kaller «et veldig vellykket stunt» der den statseide innovasjonsfabrikken har gjort seg til en løgnfabrikk på linje med dem de vestlige demokratiene kjemper mot hver eneste dag.

Før Innovasjon Norge kommer med nye «stunt» bør ledelsen lese selskapets egne etiske retningslinjer.

Det er ingen tvil om at fenomenet «falske nyheter» er blitt god butikk, og det mangler ikke på kreativitet og innovasjon. Det påvirker valg, svekker tilliten til demokratiet og institusjonene, polariserer debatten og angriper de ekte mediene. Det er en type innovasjon Innovasjon Norge bør bruke pengene de får fra det offentlige til å jobbe mot, ikke for.

Før Innovasjon Norge kommer med nye «stunt» bør ledelsen lese selskapets egne etiske retningslinjer. Der står det: «Informasjon som gis til media om Innovasjon Norges virksomhet og planer, skal være korrekt og objektiv. Kommunikasjonen skal være samordnet slik at Innovasjon Norge fremstår som enhetlig, konsistent og tillitsskapende.» Vi anbefaler også at de leser loven, som forbyr villedende markedsføring.

Enda verre er det at de også bidrar til å bryte ned befolkningens tillit til mediene.

I denne saken har Innovasjon Norge skapt mistillit, ikke tillit. Enda verre er det at de også bidrar til å bryte ned befolkningens tillit til mediene. Det skjer like etter at Medietilsynet har slått alarm om eldres manglende evne til å skille mellom falske og ekte nyheter, og ungdommens problemer med å følge med i nyhetsbildet.

Mens Medietilsynet etterlyser krafttak for utsatte eldre, og tung satsing på kritisk medieforståelse og kildebevissthet i skolen, finansierer altså et offentlig eid selskap falske nyheter for å lokke all verdens turister til Nord-Norge.

Det kan nesten ikke bli verre.

Innovasjon Norge bør skamme seg, rydde opp og be om unnskyldning til alle de har lurt.