Inngikk forlik – ønsket ikke presedens

Grunneiers advokater ønsket ikke at en av de første sakene som blir ført for den nye Utmarksdomstolen skulle bli retningsgivende for eiendomsretten i Finnmark.

Tingrett

FORLIK: Denne uken gikk den andre saken i Utmarksdomstolens historie. Saken mellom John Georg Dikkanen og FeFo endte i et forlik.

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

Saken som gikk for Utmarksdomstolen denne uka sto mellom finnmarking John Georg Dikkanen og Finnmarkseiendommen (FeFo) over retten til en festa tomt i Øst-Finnmark.

– Han er veldig fornøyd med å inngå et forlik. Han er glad for resultatet, sier advokat Johan Ravna til NRK.

Strid om tomt

Lausklubben

Området det kom inn krav på ligger på vei ut mot Bugøynes i Nesseby kommune.

Foto: Fra Finnmarkskommisjonens rapport

Tomten det var snakk om har Dikkanen og familien i dag en festekontrakt på og den er betinget av at det drives sjølaksefiske der. Men da Finnmarkskommisjonens utredning av tomten var ferdig, hadde familien fått innvilget deler av kravene sine – blant annet at retten til den festa tomta uten vilkår til å drive næring (sjølaksefiske).

FeFo sier til NRK at de prinsipielt er uenig i at en gjeldende festekontrakt til et område kan bli omgjort til en annen type kontrakt, slik Finnmarkskommisjonen i dette tilfellet hadde gjort ved å fjerne kravet til at tomten må brukes til sjølaksefiske. For Fefo sin del kan dette få konsekvenser for videre utredning, sier FeFos advokat til NRK.

Derfor sa de seg uenig i rapportens konklusjon, og dermed var det opp til Dikkanen å føre saken inn for den nyetablerte Utmarksdomstolen denne uka.

Ville unngå presedens

Lausklubben

Tomten som det ble inngått forlik over.

Foto: Fra Finnmarkskommisjonens rapport

Forliket som FeFo nå har inngått med Dikkanen i denne ukas rettssak, er et forlik som er tilnærmet likt det kommisjonen i utgangspunktet hadde konkludert med. Men Dikkanen sa fra seg kravet til lakseplass i området, ettersom han ikke bor i kommunen lengre, og FeFo aksepterte at han nå får en festa tomt til all tid uten å måtte bedrive sjølaksefiske der.

FeFo forklarer at for dem har det vært greit å inngå forlik, fordi de ikke ønsket å risikere å tape en slik sak som de mener kunne skapt en viss presedens.

Selv om Dikkanen-saken regnes for å være av de mindre sakene som føres for Utmarksdomstolen, og ifølge Finnmarkskommisjonen regnes som relativt uproblematisk i forhold til andre som har interesser i samme område, så ønsket altså ikke FeFo at saken skulle være like toneangivende for framtidige saker som føres for retten – Til tross for at Dikkanens advokat Johan Ravna påpeker at også rettsforliket mellom FeFo og Dikkanen har virkning som en rettskraftig dom.

– Disse kravene er gjerne litt smalere enn de større sakene som Stjernøya-saken, som det nettopp kom dom på, og Nesseby bygdelag-saken som skal gå neste år, sier FeFos advokat, Håvard Aagesen.

Han forklarer at saksforberedelsene er større i disse sakene, og derfor gir de et bedre grunnlag for å avklare prinsippene for framtidige saker som skal føres for Utmarksdomstolen – spesielt nevner han saken med Nesseby Bygdelag.

– Kommer dere til å legge dere på linja med flere forlik i disse rettssakene framover?

– Det er vanskelig å si. Jeg tror ikke det blir hovedregelen. Det vil nok gå fra sak til sak, men jeg tror ikke det er lenge til vi ser en sak som ikke ender med forlik og hvor Utmarksdomstolen må skrive dom, sier FeFos advokat.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Sveinung Åsali Nordnytt

Se ukas siste Nordnytt med Sveinung Åsali

Se ukas siste Nordnytt med Sveinung Åsali