Får støtte fra FN om eiendomsretten på Stjernøya

Sara-gruppens advokat mener en FN-uttalelse fra 2011 kan påvirke den pågående saken om eiendomsretten på Stjernøya i utmarksdomstolen.

Stjernøya

Følget av reineiere, dagens grunneiere, advokater og andre tok turen til topps på Nabbaren for å se stridens kjerne på mandag.

Foto: Eirik Hind Sveen

Reindriftssamer og Sara-gruppen mener de har rett til eiendom på Stjernøya, og får støtte fra FN.

– Slik som det ser ut nå ser det ikke så ille ut. Vi har god tro, sier Mikkel Sara, på vei inn i retten i går formiddag.

ILO-konvensjonen i ryggen

Samene mener de har rett til områder på Stjernøya, og viser blant annet til reglene om alders tids bruk. I ryggen har de også ILO-konvensjonen for urfolks rettigheter, som støtter samenes syn.

– Urfolks rettigheter er et viktig område, både nasjonalt og internasjonalt. Særlig gjennom vedtakelsen av ILO, sier Sara-gruppens advokat, Andreas Larsen.

Samene kan også vise til at FNs spesialrapportør i 2011 gikk ut med at myndighetene i skandinaviske land måtte gi eiendomsrett til samene.

– På generelt grunnlag så vil jeg ikke utelukke at det kanskje kan påvirke saken, sier Larsen

Solnedgang over Stjernøya

Reinbeitene kan vare evig, og mineralene i grunnen kan gi årlige millioninntekter. Rettighetene til naturperlen Stjernøya i Vest-Finnmark er nå tema for en historisk rettssak.

Foto: Dag Ivar Indrebø / NRK

Begrenset effekt

Advokat Geir Haugen, som representerer reindriftssamene, påpeker at FN-uttalelsene uansett har en begrenset juridisk effekt.

– Det viser i alle fall det at dette med å få eiendomsrett til grunn i Finnmark ikke er noe hokus pokus. FN mener det er helt unødvendig med rettssaker tydeligvis. Og at man skulle kunne greie å løse dette ved at myndighetene rett og slett oppgir sitt eierforhold og gir det til samene, sier Haugen.