Hopp til innhold

Utmarksdomstolen har talt: Reindriftssamer får ikke eie Stjernøya

Utmarksdomstolen har slått fast at Stjernøya i Finnmark ikke skal eies av reindriftssamer. Samtidig får advokat Geir Haugen på pukkelen for å skrive regning med gaffel.

Utsikt fra Sørøya mot Stjernøya

Stjernøya skal fortsatt forvaltes av Finnmarkseiendommen.

Foto: Knut-Sverre Horn

Samene mente de har rett til områder på Stjernøya som de i en årrekke har benyttet som beiteland, og viste blant annet til reglene om alders tids bruk. I ryggen hadde de også ILO-konvensjonen for urfolks rettigheter, som støtter samenes syn.

Men Utmarksdomstolen har nå avvist kravet om eiendomsrett, og slår fast at alders tids bruk ikke er nok for å kreve eiendomsrett.

Dermed skal Stjernøya også i framtida forvaltes av Finnmarkseiendommen, dersom Utmarksdomstolens konklusjon blir stående.

– Man kan ikke se bort fra at avgrensede områder av Stjernøya utelukkende har vært benyttet til reindrift, men dette er ikke bruk som har gått ut over normal reindrift, heter det i den enstemmige dommen fra Utmarkskommisjonen.

Det var fredag kveld ikke mulig å få kommentar fra partene, men reindriftssamenes advokat, Geir Haugen har tidligere sagt at de vil bringe saken til Høyesterett og urfolkets eget klageorgan, ILO.

– Urimelig honorarkrav

I tillegg til å gi Finnmarkseiendommen fullt medhold i eiendomsforholdene på øya, og samtidig avvist krav om festeinntekter til reindriftssamene, så får advokat Geir Haugen i dommen kritikk for å ha skrevet regning med gaffel. Haugen har representert den ene av de to reindriftsenhetene.

I dommen vises det til at han og hans juridiske medhjelper har krevt betaling for drøyt 2000 timers arbeid, i forkant og under rettsforhandlingene.

Advokat Geir Haugen

Utmarksdomstolen mener advokat Geir Haugen har skrevet regning med gaffel

Foto: NRK/Brennpunkt

– Dette står ikke i rimelig forhold til oppdraget, går det fram av dommen. Så vises det til at Haugen har lagt mer dokumentasjon enn nødvendig og at mye av dette i tillegg har vært tilgjengelig allerede og således ikke spesielt arbeidskrevende å fremskaffe. I dommen vises det og til at saken også har vært behandlet i rettssystemet tidligere.

– Utmarksdomstolen fastsetter utgiftene til nødvendige juridisk bistand til 1,625 millioner. Det er 997 500 kroner mindre enn sakskostnadsoppgaven fra advokat Haugen, heter det.

I tillegg har prosessfullmektigen til den andre reindriftsenheten brukt bare en fjerdedel av tiden som Haugen mener å ha brukt, til en salærkostnad på bare en femtedel.

Utmarksdomstolen viser og til at Finnmarkseiendommens juridiske apparat har anført å bruke omlag halvparten av tiden som reindriftssamenes advokater har ført opp.

Stjernøya

Nyheter fra Troms og Finnmark

Her berges det amerikanske helikopterflyet som har vært strandet i seks uker: – Krevende