Hopp til innhold

Forsker: – Utstrakt bruk av turklær fører til millioner av mikrofiber i havet på Svalbard

Hver gang vi vasker klær løsner tusenvis av mikrofibre fra plaggene våre. I Longyearbyen bekymrer dette forskerne mer enn andre steder.

Mikrofiber fra tekstiler ved Framsenteret i Tromsø

MIKROFIBER: Alt i alt viser data fra studien at hver innbygger i Longyearbyen årlig sender omtrent 7,5 millioner små mikrofibre ut i Adventfjorden.

Foto: Fabian Ubeda / NRK

Longyearbyens 2400 innbyggere sørger hvert år for å slippe ut like mye mikrofiber i havet som renseanlegget til 1,3 millioner mennesker i metropolen Vancouver, ifølge en ny studie.

De små samfunnene i Arktis, der miljøet er særlig sårbart, er en stor kilde til denne typen fremmede partikler.

Det viser forskning som er gjort i Adventfjorden utenfor Longyearbyen.

Norsk institutt for luftforskning, Akvaplan-niva og Havforskningsinstituttet har sett på hvor mye mikrofiber som finnes i avløpsvannet.

Grunnen til at Longyearbyen slipper ut like mye mikrofiber som en av Canadas største byer, er at avløpsvannet slippes så å si rett ut i havet.

I tillegg brukes det mer turklær i den lille byen, sammenlignet med andre steder i landet, forklarer en av forskerne bak studien.

Mikrofiber på Framsenteret i Tromsø

Mikrofiberne forskerne har sett på er fibre opp til fem millimeter lange, og kommer blant annet fra klær laget av kunststoffer som akryl og polyester.

Foto: Fabian Ubeda / NRK

Syntetiske turklær

– Disse plaggene er som regel syntetiske, som for eksempel fleece. Vi vet at dette bidrar mye til mikrofibre som slippes ut, sier Jan Sundet i Havforskningsinstituttet.

Han mener at vi kan løse mye av problemene ved å vaske klær sjeldnere og investere i klær av naturlig materiale, som for eksempel bomull og ull.

Sundet forklarer at det er vanskelig å vite hva slags konsekvenser disse utslippene har på havet, fordi det finnes lite dokumentasjon.

Men, Claudia Halsband ved Akvaplan-niva, forteller at de er bekymret for at fisk og andre organismer i havet kan få i seg mikrofibre, i likhet med mikroplast.

Studien som er gjort i Longyearbyen, peker på at deler av problemet ligger i infrastrukturen.

Claudia Halsband ved Akvaplan-niva i Tromsø

Claudia Halsband forteller at potensialet for skade på det arktiske miljøet er høyt.

Foto: Fabian Ubeda / NRK

Avløpsvann rett i havet

At avløpsvannet ikke blir renset på en god nok måte gjelder i store deler av Norge. Men det skjer særlig i nord og på Svalbard, ifølge studien.

De aller fleste store byer har renseanlegg som kan forhindre mye av utslippet fra mikrofiber. For eksempel i Vancouver, som forskerne har brukt som sammenligningsgrunnlag.

Ett enkelt par med olabukser slipper fra seg rundt 56.000 mikrofibre per vask.

Og mange av disse ørsmå fibrene havner i havet etter en runde i vaskemaskinen og avløpet.

– Denne type plast og fiber bruker lang tid på å brytes ned. I nord spesielt er det mange næringer som er avhengig av at økosystemet i havet er intakt. Derfor er det bekymringsfullt, sier Halsband.

Hun håper studien kan bidra til å øke fokus på behovet for bedre infrastruktur i små samfunn og sårbare områder.

Dagsrevyen-innslag om klesvask. Erna Solberg ønsker seg et filter mot mikroplast i vaskemaskinene.

I 2019 tok Erna Solberg til orde for filter mot mikroplast i vaskemaskinene.

Investerer i nytt renseanlegg

Senioringeniør ved Longyearbyen lokalstyre Ola Toftdahl, mener teknologien for å forhindre utslipp ikke finnes.

I tillegg til å følge dagens krav og lovgivning, fokuserer de derfor på det de kan gjøre noe med, nemlig å skape bevissthet hos befolkningen.

Samtidig ønsker han ny teknologi velkommen og kan fortelle at Longyearbyen er i gang med å oppgradere renseanlegget i byen.

Til høsten vil flere partikler fanges opp og stoppes før de slippes ut i Adventfjorden.

Likevel er det snakk om partikler av en viss størrelse som ikke er beregna for å forhindre utslipp av mikrofiber, slik forskerne har sett på.

Forskeren fra Akvaplan-niva mener nytt renseanlegg er et skritt i riktig retning.

– Det er bra at man ser på løsninger. Også kan man se om man kan forbedre det mer etterhvert, sier Halsband.

Longyearbyen

Lette mikrofibre føres ut av Adventfjorden ganske raskt, i løpet av timer eller dager, mens tyngre fibre blir igjen i fjorden og hoper seg opp nær sjøbunnen.

Foto: Torgeir Skeie / NRK