Hopp til innhold

Høyesterett slår fast at det er ulovlig for russere å fly drone

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) får behandlet varetektsfengslingen av droneflygeren Andrey Yakunin på nytt. Det bestemte ankeutvalget i Høyesterett fredag kveld.

Hedvig Moe, PST

Assisterende sjef i PST Hedvig Moe får nå behandlet lovligheten av droneforbudet på nytt.

Foto: Javad Parsa / NTB

Da Hålogaland lagmannsrett behandlet saken torsdag, ble det slått fast at det ikke finnes noe lovlig forbud mot at russere kan fly droner. Men den lovtolkningen er feil. Det slår de tre dommerne i Høyesteretts ankeutvalg fast i kveld.

Dermed blir spørsmålet om varetektsfengsling sendt tilbake til lagmannsretten.

Droner er som andre luftfartøy

Den arresterte Andrey Yakunin er sønn av oligarken Vladimir Yakunin, og har en antatt formue på nærmere tre milliarder kroner. Det skriver ForumDaily, som siterer avisa Delovoy Peterburg.

Andrey Yakunin

Andrey Yakunin har sagt at han har brukt drone på Svalbard for å ta bilder av naturen.

Han ble pågrepet i Hammerfest 17. oktober, siktet for å ha fløyet drone på Svalbard. Da hadde han seilt fra Longyearbyen noen uker før, med den 27 meter lange seilbåten «Firebird».

Forsvarerne til Yakunin har holdt fram at det ikke er opplagt at en drone er et «luftfartøy». Begrepet blir brukt både i luftfartsloven og i sanksjonsforskriften, men brukes ikke helt likt.

Ankeutvalget i Høyesterett mener det likevel er klart at droner skal behandles som alle andre luftfartøy, at det er forbudt for russere å fly slike i Norge.

«At andre forskrifter kan ha en snevrere begrepsbruk slik at enkelte droner i visse (...) sammenhenger er unntatt fra reguleringen for luftfartøy, (...) er ikke avgjørende for tolkningen av sanksjonsforskriften», skriver ankeutvalget i kjennelsen.

Båten til den pågrepne lagt til i Hammerfest

Seilbåten «Firebird» til kai i Hammerfest etter at eieren Andrey Yakunin ble pågrepet.

Foto: Allan Klo / NRK

Den siktede russeren sitter fortsatt fengslet inntil endelig avgjørelse foreligger.

Flere uløste spørsmål

Når kjennelsen er opphevet, betyr det at den skal tilbake til Hålogaland lagmannsrett for ny behandling.

Utfallet i neste runde er likevel ikke gitt. Forsvarerne har nemlig anført to andre grunner til at Yakunin ikke kan straffes for flygingen:

Den ene er at han har britisk statsborgerskap i tillegg til det russiske. Stortinget har ikke vurdert om personer med dobbelt statsborgerskap skal rammes av sanksjonene. Hvis det var meningen, ville sanksjonene også ramme nordmenn som har russisk statsborgerskap i tillegg til det norske.

Advokat Bernt Heiberg og advokat Jens Bernhard Herstad.

Advokat Bernt Heiberg og advokat Jens Bernhard Herstad etter at de hadde møtt klienten sin i Tromsø fengsel torsdag kveld.

Foto: Aurora Berg / NRK

Det siste argumentet er at sanksjonene ikke kan gjelde på Svalbard. Det ville bryte mot Svalbardtraktaten, som krever likebehandling av alle som har sluttet seg til den, hevder advokatene.

Lagmannsretten tok aldri stilling til disse to siste argumentene, fordi den uansett kom fram til at droner ikke var omfattet av sanksjonene.

– Ble brukt til rekreasjon

Forsvarerne har tidligere anført at Yakunins drone har blitt brukt til hobby. De mener sanksjonene skal ramme russisk luftfart økonomisk, ikke privatpersoner.

Dette slår Høyesterett fast at ikke er av betydning: «Loven gir hjemmel for å oppstille forbud og restriksjoner for en rekke aktiviteter, ikke bare slike som har et økonomisk formål.»

Uklart motiv

19. oktober ble det offentlig kjent at Yakunin var pågrepet. Samme dag holdt assisterende sjef i PST Hedvig Moe pressekonferanse. Hun sa at det kan være flere grunner til at det blir fløyet droner i Norge.

– Den ene muligheten er jo rett og slett at man har fotografert norsk natur, og at det ikke er noe mer mistenkelig ved det. En annen hypotese er at dronene kan bli brukt til å skape frykt og usikkerhet, og så er det også en hypotese at dronene blir brukt til å innhente informasjon som ledd i spionasje, sa Moe.

NRK har ikke fått svar på henvendelser til de to forsvarerne fredag kveld.

Flere nyheter fra Troms og Finnmark

Lossing av frossen torsk

Anbefaler dramatisk kutt i torskefisket

Sjursnes

En person omkom i trafikkulykka ved Sjursnes i Tromsø kommune

Kjøllefjord vindkraftanlegg

Vind i segla for vindkraft i Lebesby