Hopp til innhold

Her må det rives 142 boliger på grunn av skredfare

Longyearbyen lokalstyre på Svalbard vil bruke 553 millioner kroner på å skredsikre byen. Hele 142 boliger skal rives – som en del av sikringsarbeidet.

Sukkertoppen i Longyearbyen

Longyearbyen på Svalbard skal sikres bedre mot snøskred. Det innebærer blant annet at 142 boliger skal rives.

Foto: Kjersti Strømmen / NRK

– Det innebærer store kostnader og mye jobb, men endelig blir befolkningen i Longyearbyen trygg, sier lokalstyreleder i Longyearbyen, Arild Olsen.

Longyearbyen lokalstyre vedtok mandag kveld å rive 142 boliger som en del av arbeidet med å sikre byen mot snøskred. Det skal bygges nye boliger et annet sted i byen, i tillegg til skredvoller og støtteforbygninger i fjellsiden. Beboerne i de skredutsatte områdene i Longyearbyen må derfor flytte på seg.

Prisen er beregnet til hele 553 millioner kroner.

– Konstant evakueringssituasjon

Politikerne har, i samarbeid med NVE, jobbet med å få på plass en sikringsplan de siste årene. I mars viste en ny rapport fra NVE at snøskred fra fjellet Sukkertoppen truer en langt større del av bebyggelsen i Longyearbyen enn det man tidligere har trodd.

Befolkningen i det rasutsatte området av Longyearbyen har ved flere anledninger vært evakuert de siste årene. Det er kun en drøy uke siden forrige gang deler av befolkningen i området måtte evakueres.

– Vi har vært i en konstant evakueringssituasjon der vi flytter omtrent 10 prosent av befolkningen flere ganger i året. Derfor er det viktig å komme seg ut av den situasjonen, sier Olsen.

Hvordan skal dette finansieres?

– Enkelte huseiere må bidra med sitt, men det er i hovedsak staten som får det største finansielle ansvaret.

Longyearbyen lokalstyre

Longyearbyen lokalstyre vedtok mandag kveld at 142 boliger i Longyearbyen skal rives.

Foto: Rune Nordgård Andreassen / NRK

Alvorlige skredulykker

Longyearbyen har vært utsatt for flere alvorlige skredulykker de siste årene.

19. desember 2015 gikk det et stort snøskred fra Sukkertoppen. En 42 år gammel mann døde i skredet, mens en to år gammel jente døde på sykehus dagen etter. Flere boliger ble totalskadd av snømassene.

Litt over ett år senere, 21. februar 2017, gikk det nok et skred som traff to leilighetsbygg. Ingen mennesker ble skadet, men området ble evakuert, og var det fram til snøen forsvant om våren.

Også i desember 2017 ble rundt 200 mennesker evakuert på grunn av skredfaren.

Snøskred i Longyearvyen

To personer omkom i skredet i Longyearbyen 19. desember 2015.

Foto: Geir Barstein

Flere nyheter fra Troms og Finnmark