Hopp til innhold

Her får de ordren om å brenne Finnmark

På dette unike bildet får tyske soldater ordren om å starte den systematiske nedbrenningen i Finnmark. Like etter stod bygningene i bakgrunnen i flammer.

Tyske tropper i Bugøyfjord

Et høyere rangert tysk offiser videreformidler ordren om å starte den systematiske nedbrenningen av Finnmark.

Foto: Fra Rune Rautios samling

Denne høsten er det 70 år siden Øst-Finnmark ble befridd av sovjetiske soldater, noe som har blitt markert og feiret den siste tiden.

Da de tyske troppene trakk seg tilbake høsten 1944 brant de også ned betydelige deler av bebyggelsen i Finnmark. Dette ble gjort etter ordre fra høyeste hold.

Et bildemateriale lokalhistoriker Rune Rautio i Sør-Varanger er i besittelse av, dokumenterer denne dramatiske historien på en helt unik måte. Bildene er tatt av en tysk fotograf som fulgte nazi-troppene som trakk seg tilbake fra grenseområdene i Russland, via Sør-Varanger og helt til Lyngen-linja.

Sjeldent bilde

Rune Rautio

Lokalhistoriker Rune Rautio har samlet krigshistorie fra Finnmark i 25 år.

Foto: Allan Klo/NRK

Et av bildene viser blant annet tysk underbefal som får ordren om å starte den systematiske brenningen av Finnmark.

– Det man ser på bildet er et høyre befal, en major eller en oberstløytnant, som gir befal på lavere nivå ordren om å brenne Bugøyfjord. Kort tid etter at bildet ble tatt satte man i gang med brenningen, som er den første systematiske brenningen i Sør-Varanger etter at Hitlers ordre kom inn, forteller Rautio.

Bugøyfjord er det stedet i Sør-Varanger hvor tyskerne systematisk startet nedbrenningen. Rautio mener bildet av ordrens om videreformidles er spesielt på flere måter.

– Det er spesielt av i alle fall to årsaker. Det ene er at det relativt sjeldent med foto tatt av tysk side under tilbaketrekningen. Det andre er at bildet formidler ganske mye menneskelige følelser. Det er veldig tydelig å se på ansiktsuttrykkene til de tre befalingsmennene som får ordren. De er veldig alvorstynget og det er tydelig at dette ikke er en ordre de syns er gøy å få, forklarer lokalhistorikeren.

Tvil hos soldatene

Bak på bildet har også fotografen bidratt til å dokumentere det helt spesielle øyeblikket.

– Fotografen har også skrevet bak på originalfotoet at dette var en ordre man hadde et veldig splittet forhold til. På den ene siden som militær skulle man utføre ordren mest mulig effektivt, men samtidig som menneske så lurte på man på hvordan man kunne slippe å utføre denne ordren, sier Rautio.

Rautio mener bildet er tatt tidlig om morgenen den 29. oktober 1944. Ordren hadde da kommet til den tyske militærledelsen i Oslo dagen før, men nådde først ut til troppene i Finnmark i løpet av natten.

Stor interesse for krigen

For lokalhistorikeren fra Kirkenes har andre verdenskrig vært et interessefelt gjennom mange år. Gjennom denne perioden har han samlet inn et betydelig materiale som dokumenterer hendelsene i Finnmark gjennom de dramatiske krigsårene.

– Jeg har holdt på med dette i 25 år, hvor jeg har samlet systematisk. De første årene fikk jeg først og fremst tak i mitt materiale gjennom kontakt med tyske veteraner. Jeg var ofte i Tyskland og hadde på det meste kontakt med et par hundre veteraner. Og mange av dem hadde jeg veldig tett kontakt med, sier Rautio.

– Jeg har alltid hatt interesse for krigen. Krigen har en spesiell rolle for oss. Da jeg vokste opp var krigen veldig levende i folkeminnet og i den folkelige historiefortellingen. Det var veldig mange dramatiske historier man vokste opp med, legger han til.