Hopp til innhold

Helseministeren med klar beskjed: – Fødselstilbudet må styrkes

Jordmorforbundet jubler over at helseminister Bent Høie setter i gang tiltak for å styrke fødselstilbudet. Det skal ansettes flere jordmødre. Og tilbudet for kvinner med lang reisevei til fødested skal bedres.

Bent Høie

Helseminister Bent Høie sier det handler om å sikre en god følgetjeneste for fødende kvinner med lang reisevei, se på kriteriene for å sikre de mindre fødeavdelingene og sikre bemanningen.

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Dette er en klar beskjed fra helseministeren til foretakene om å bruke mer penger på fødselsomsorg. Det gjør at vi får en mer tilgjengelig og bedre tilbud for landets kvinner. Det sier leder i Jordmorforbundet, Hanne Charlotte Schjelderup.

Onsdag har helseminister Bent Høie vært i møte med de regionale helseforetakene. I møtet ga han foretakene i oppdrag å styrke fødselsomsorgen i landet.

– Vi har et godt tilbud i Norge. Det må vi ta vare på. Da er det nødvendig med denne satsingen, sier Høie til NRK.

Forbundet har lenge varslet om at jordmødre har økt belastning på jobb. De mener årsaken er sentralisering av fødetilbudet. Men også at kvinner som føder i dag er eldre og sykere enn tidligere.

– Det er med stor glede at regjeringen har tatt bekymringen vår på alvor. Vi har jobbet hardt over lang tid for å vise konsekvensene av en fødselsomsorg, som får for lite penger. Nå får vi resultater, sier Schjelderup.

Hanne Charlotte Schjelderup, leder i Jordmorforbundet.

Leder i Jordmorforbundet, Hanne Schjelderup er svært fornøyd med at ministeren og regjeringen tar utfordringene i fødselsomsorgen på alvor.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

60 prosent har vurdert å slutte

Etter at Jordmorforbundet varslet ministeren om alvorlige utfordringer, bestilte regjeringen nylig en full gjennomgang av fødselsomsorgen. Arbeidet har resultert i en rapport som ble ferdig i 2020.

Den viser alvorlige funn for både sykehus, kommune og følgetjeneste.

– Hovedutfordringen er en underfinansiert fødselsomsorg. Kutt og effektivisering har ført til sommerstengte fødeavdelinger. Det har også ført til en nedbemanning av jordmødre. Og nedleggelser i fødetilbudet, sier lederen av Jordmorforbundet.

Arbeidet med rapporten ble ledet av regjeringen i samarbeid med Helsedirektoratet og fagmiljøet. Jordmorforbundets innspill var blant annet basert på funn fra deres nasjonale medlemsundersøkelse.

Hanne Schjelderup, leder jordmorforbundet og avdelingsjordmor Cathrine Remmen utenfor Sandnessjøen fødeavdeling.

Schjelderup i samtale med avdelingsjordmor Cathrine Remmen utenfor Sandnessjøen fødeavdeling.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Den viste blant annet at over 60 prosent av jordmødrene ved landets store kvinneklinikker har vurdert å slutte som følge av stort arbeidspress.

– Oppdraget fra helseministeren betyr at tiltakene som er foreslått i rapporten skal iverksettes i praksis. Det vil si at fødselsomsorgen må styrkes. Og at det må gjøres nok bevilgninger fra foretakene til at vi får en god og forsvarlig fødselsomsorg i Norge, sier Schjelderup.

Helseminister Bent Høie sier at jordmødrene lenge har gitt beskjed om at de har vært presset. Han sier at rapporten viser at arbeidet er mer krevende i dag.

– Det må vi følge opp.

– Krever flere jordmødre

Det kommer foreløpig ikke ekstra penger fra regjeringen for å gjøre dette arbeidet. Det er heller ikke fastsatt hvor mange flere jordmødre som bør ansettes.

For å sikre at det skal være nok jordmødre på jobb sies det i rapporten at det må gis nok penger fra foretakene. For å ansette flere jordmødre må det brukes mer penger. Det kan bety at foretakene må endre sin finansieringsmodell.

– Det viktigste er å få en god finansieringsmodell for fødselsomsorgen. Det må være tilpasset den tjenesten. Det sier Schjelderup.

Regjeringen har også gitt beskjed om at Helsedirektoratet skal revidere veilederen «Et trygt fødetilbud». Den ble laget i 2010. Nå skal den tilpasses dagens fødekvinner, som både er blitt eldre og sykere.

– Det krever flere jordmødre. Vi ser fram til å samarbeide med direktoratet om dette arbeidet.

Skal bli bedre for kvinner med lang vei til sykehus

Lederen av Jordmorforbundet er glad for at følgetjenesten også skal bedres. I dag har fødende krav på å bli fulgt av jordmor til sykehuset om de bor mer enn 90 minutter unna.

Men mange kommuner innfrir ikke kravet. En undersøkelse i VG i fjor fortalte at 18 prosent av norske kommuner ikke hadde følgetjeneste.

Målselv avviklet for eksempel sin tjeneste av økonomiske hensyn. De viste samtidig til at dette var helseforetakenes ansvar og ikke kommunens. Schjelderup bekrefter at følgetjenesten har vært et problem over mange år.

– Nå vet vi at helseforetakene har fått beskjed om å ta betalingsansvaret for dette. Samtidig ser vi at det mangler gode planer i samarbeid med kommunen for å få på plass dette tilbudet. Det sier Hanne Charlotte Schjelderup.

Mange kommuner i distriktet har ment at de oppfylte kravene. Men de tok da utgangspunkt i reisetiden fra kommunesenteret. Men i for eksempel Målselv er det over to timers kjøretur til sykehuset – om man bor innerst i Dividalen.

– Dette har vært et problem. Spesielt for kvinner i distriktene som har fått lengre reisevei til fødested.

Olga Krivina

Olga Krivina og hennes lille familie måtte kjøre i to timer for å komme seg til UNN i Tromsø da hun skulle føde. Hun var bekymret for tryggheten til mødre i Norge.

Foto: Marita B. Andersen / NRK

Reisetid skal beregnes fra der kvinnen bor

I rapporten står det at avstanden til sykehuset ikke skal regnes fra hvor kommunesenteret ligger for å avgjøre om en gravid har krav på følgetjeneste.

– Det skal regnes fra der en bor, for det er avstanden fra hjemmet som er poenget, sier Høie.

Helseministeren sier at følgetjenesten er svært viktig for tilbudet i Norge. Han ga allerede i januar beskjed om at sykehusene må sørge for at de samarbeider bedre med kommunene.

Høie forventer at oppdraget han har gitt for å styrke fødselstilbudet jobbes med allerede fra i dag. Men ikke minst mot budsjettet for neste år.

Lederen av Jordmorforbundet sier at de er veldig fornøyd med dialogen de har hatt med ministeren.

– Vi har jobbet med dette i lang tid for å få på plass en styrket fødselsomsorg. Det har vært helt nødvendig.