Jordmorforbundet krever strakstiltak: – Alvorlige hendelser kunne vært unngått

Halvparten av landets jordmødre har vurdert å slutte på grunn av arbeidspresset de opplever, viser ny undersøkelse.

Leder i Jordmorforbundet NSF Hanne Charlotte Schjelderup.

Leder Hanne Charlotte Schjelderup i Jordmorforbundet raske tiltak. – Vi gjør en livsviktig jobb hver dag.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

– Alvorlige hendelser kunne vært unngått dersom vi hadde vært nok jordmødre på arbeid, sier Jordmorforbundets leder Hanne Charlotte Schjelderup.

Det er de som står bak undersøkelsen der de nye tallene presenteres.

Årlig føder rundt 55.000 kvinner. I samme undersøkelse svarer over 90 prosent at de ikke klarer kravet om en-til-en omsorg av kvinner i aktiv fødsel.

– Jordmorforbundet har varslet om kapasitetsutfordringer i flere år. Nå er vi nødt til å se at tiltak kommer på plass. Det må skje raskt, sier Schjelderup.

Hun jobber selv som jordmor på Helgelandssykehusets avdeling i Sandnessjøen.

Leder i Jordmorforbundet NSF Hanne Charlotte Schjelderup på sykehuset i Sandnessjøen

Schjelderup jobber selv som jordmor i Sandnessjøen.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Riksrevisjonen: – Kan få alvorlige konsekvenser

Allerede i november slo Riksrevisjonen alarm. De mener mangelen på jordmødre, sykepleiere og spesialsykepleiere kan få alvorlige konsekvenser.

I en rapport om bemanningen i helseforetakene slo riksrevisor Per-Kristian Foss følgende fast:

Foretakene har store problemer med både å beholde og rekruttere nøkkelpersonell.

Blant annet har 40 prosent av de kliniske enhetene forsøkt å rekruttere nye medarbeidere uten hell.

I tillegg er hver sjette spesialsykepleier og jordmor over 60 år.

  • Les også:

Utdanner færre jordmødre

De siste årene er det utdannet færre jordmødre og spesialsykepleiere enn det som er målsettingen.

Det kan føre til at det ikke blir utdannet nok personell til å dekke det framtidige behovet.

Rapporten viser også at to av tre sykepleiere og jordmødre jobber deltid. Samtidig ønsker mange å jobbe mer.

Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol har klare krav til helseminister Bent Høie (H).

– Helseministeren må forsikre at vi har et like godt og nært fødetilbud over hele landet. Dette krever budsjetter, ledelse og kultur som bygger opp under god faglighet. Her må det jobbes bredt.

Ingvild Kjerkhol

Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol har klare krav til helseministeren.

Foto: Linda Bjørgan / NRK

Helsedepartementet: – Vi tar det på største alvor

I årene 2013–2017 økte antall jordmorårsverk fra 279 til 408. I fjor satte regjeringen av 58 millioner kroner til å ansette flere jordmødre og styrke tilbudet til fødende.

Hanne Charlotte Schjelderup i Jordmorforbundet føler de blir lyttet til. Likevel savner hun konkrete tiltak.

Anne Grethe Erlandsen

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Anne Grethe Erlandsen.

Foto: Guro Langehaug Grønn / NRK

1. mars legges det frem en rapport fra en arbeidsgruppe satt sammen av Helsedirektoratet og landets to jordmorforeninger.

Den skal si noe om hvilke tiltak som skal settes i verk.

– Vi tar på største alvor at folk synes arbeidsforholdene ikke er gode nok. Vi venter på tiltakene som arbeidsgruppen skal foreslå, sier statssekretær Anne Grethe Erlandsen.