Hopp til innhold

Nær 300 kvinner rammes av sommerstengte fødestuer

Fødende i nord rammes hardest av de sommerstengte fødestuene i Norge. Nå frykter flere at de kan ende opp med transportfødsel.

Gravide Siri Berg-Hansen undersøkes av jordmor Hanne Schjelderup

SOMMERSTENGES: Fødeavdelingen i Sandnessjøen er en av fire fødestuer i Norge som stenger i sommer. – Det skaper utrygghet, sier Siri Berg-Hansen. I verste fall risikerer hun en fødsel under transport.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

– Det er ubehagelig å tenke på at jeg kan bli nødt til å føde i en ambulanse, sier førstegangsfødende Siri Berg-Hansen i Sandnessjøen.

I år holder ni fødetilbud over hele landet sommerstengt.

– Nær 300 kvinner har termin i dette tidsrommet, de rammes av sommerstengningen. Det er et høyt tall som vi kunne ha unngått, sier Hanne Schjelderup, leder i Jordmorforbundet NSF.

Fødende i Nordland rammes hardest av de sommerstengte fødestuene i Norge. Områdene her er ekstra utsatt da mange ofte må reise langt med båt for å komme til fastlandet.

– To tredeler blir berørt av sommerstengingen i nord, så i nord rammes kvinner ekstra hardt, sier Schjelderup.

Fødestua nærmeste nabo

Høygravide Siri Berg-Hansen har sykehuset og fødeavdelingen i Sandnessjøen som nabo, men den holder sommerstengt.

Nærmeste fødeavdeling ligger i Mo i Rana. Det betyr det at kvinner på ytre Helgeland alt etter om de bor på fastlandet eller på øyene må påregne noen timer i bil. Og i verste fall en fødsel under transport.

Fødende nord på Helgeland får samme reisevei når fødeavdelingen ved Helgelandssykehuset Rana stenger fire uker i sommer.

Gravide Siri Berg-Hansen undersøkes av jordmor Hanne Schjelderup

Førstegangsfødende Siri Berg-Hansen frykter flere at de kan ende opp med transportfødsel når hennes lokale fødeavdeling stenger. Her blir hun undersøkt av jordmor Hanne Schjelderup.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

– Jeg er ikke akkurat så glad for å høre at det er slik det kan bli. Tankene har begynt å gå. «Kommer jeg til å føde i en ambulanse?», «Hvordan kommer dette til å bli?». Du har jo ikke fødeavdelinga og det støtteapparatet rundt deg.

351 kvinner rakk ikke fram

I 2018 ble det i alt født 55.908 barn i Norge. Totalt 351 fødende kvinner nådde ikke fram til klinikken, viser statistikken Folkehelseinstituttet.

For å sikre en trygg fødsel skal alle fødende som har mer enn 90 minutter langt reisetid til nærmeste fødested, ha følge av en jordmor i ambulansen.

En ordning som lederen i Jordmorforbundet mener fungerer altfor dårlig.

– Det er organisert helt tilfeldig. Den siste undersøkelsen viser at bare 20 prosent av kommunene organiserer følgetjeneste med jordmor, sier Hanne Schjelderup.

– Planlegger fødeaktiviteten

Anne Grethe Erlandsen

– Jordmødre skal også ha ferie om sommeren, sier statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H) i Helse- og omsorgsdepartementet

Foto: Guro Langehaug Grønn / NRK

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H) påpeker at det stilles samme krav til forsvarlighet på sommeren, og at man planlegger sommeren godt for å finne tilbud de fødende skal være komfortable med.

– Jordmødre skal også ha ferie om sommeren. Vi vet omtrent nå de fødende kommer for å føde. Det gir et grunnlag for å planlegge. Det bør planlegges godt fordi det skal være like forsvarlig å føde om sommeren som det er ellers i året.

Hun tror sommerstengte fødestuer er en løsning som man klarer å leve godt med.

– Det er samme krav til forsvarlighet selv om det er sommer. Vi skal samarbeide med den som føder for å finne det tilbudet som vedkommende er mest komfortabel med, sier Erlandsen.

Fødeavdelingen nedleggingstruet

Gravide Siri Berg-Hansen og jordmor Hanne Schjelderup ved Sandb

Fødende i Nordland rammes verst av de sommerstengte fødestuene i Norge. Både Hanne Schjelderup i Jordmorforbundet (t.h.) og gravide Siri Berg-Hansen mener er feil.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Gravide Siri Berg-Hansen vet at korridorene snart låses og at hun og andre i regionen kan risikere en transportfødsel.

– Det føles ekstra rart fordi sykehuset er en av mine nærmeste naboer. Jeg tenker spesielt på dem som bor ute på øyene, som får ekstra lang reisevei.

I dag har de tre største byene på Helgeland hvert sitt sykehus, ett i Mo i Rana, ett i Mosjøen og ett i Sandnessjøen. Fram mot 2025 skal en ny sykehusstruktur på plass.

I to omganger har en uavhengig ekspertgruppe pekt på Mo i Rana som det beste stedet for ett, stort sykehus på Helgeland.

Skjer det, blir sykehuset i Sandnessjøen lagt ned.

– Det at vi har et fødetilbud i Sandnessjøen har utrolig mye å si for oss som bor her.