Hopp til innhold

– Det er «mission impossible» å overta luftambulansetjenesten

Folk i Nord-Norge får ikke akutthjelpen de trenger, viser ny rapport. Mangel på ressurser, sier AMK-sjef mens Helse Nord-direktør peker på et komplisert system med for mange aktører.

Luftambulanse. Lufttransport sitt fly.

På grunn av store avstander er mange pasienter i nord avhengig av transport med luftambulanse for å komme seg til sykehus. Men tjenesten har alvorlige mangler, ifølge Helsetilsynet.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

I 13 av 20 tilfeller tok det over 60 minutter fra Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) i Tromsø ble varslet til flyet lettet. Når pasienten tar opp telefonen og ringer inn, kobles han eller hun på et svært komplisert – og tidkrevende – system.

– Det må være fintrimmet og velfungerende. Men det er ingen tvil om at vi må se på både organisering og innhold, sier Helse Nord-direktør Cecilie Daae.

Mandag mottok hun rapporten fra Helsetilsynet som feller en knusende dom over ambulanseflytjenesten i Nord-Norge. Den viser en rekke alvorlige lovbrudd.

Grafikk responstid luftambulansetjenesten

FINMASKET: Grafikken viser hva som skjer fra en pasient med behov for øyeblikkelig hjelp ringer til et ambulanseflyet kan ta av. På fagspråket heter det arbeidsflytskjema for øyeblikkelig hjelp mellom medisinsk koordinering for ambulansefly (MKA) og Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN).

Foto: Hans Ludvig Andreassen / NRK

I flere tilfeller fikk ikke akuttpasienter hjelpen de trenger. Ansvaret ligger hos helseforetakene som ikke har sørget for «forsvarlige, koordinerte og helhetlige ambulanseflytjenester».

At det i mange tilfeller tar mer enn 60 minutter før flyet er i lufta handler om et komplisert system. Der flere ledd og aktører skal sørge for god arbeidsflyt i en akuttmedisinsk fase hvor det også kan stå om liv.

– Det er ikke sikkert vi får vekk alle aktørene, men vi må forenkle prosedyrer og systemer, sier Helse Nord-direktøren.

Adm dir Cecilie Daae i Helse Nord

Administrerende direktør i Helse nord, Cecilie Daae, erkjenner at det venter en stor ryddejobb etter Helsetilsynets rapport om ambulansetjenesten i Nord-Norge.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

AMK-sjefen ved UNN, Jon Mathisen, sier det ikke er for mange ledd fra en pasient ringer 113.

– Jeg vil ikke si det, men det vi mangler er gode digitale verktøy som gjør oss i stand til å samarbeide i samtid. Mye av det vi har i dag er basert på kulepenn og papir.

– Vi kjenner oss igjen

De fire regionale helseforetakene eier og har det medisinske ansvaret for luftambulansetjenesten som styres av AMK-sentralen i Tromsø. Det operative ansvaret for tjenesten driftes av to eksterne operatører. Per i dag driver Norsk Luftambulanse legehelikoptrene, mens Babcock drifter ambulanseflyene.

Det er driften av ambulanseflyene Helsetilsynet har undersøkt.

– De har avdekket alvorlige funn på systemnivå. Vi kjenner oss igjen i det som er beskrevet, sier AMK-sjef Jon Mathisen ved UNN.

Han legger vekt på at rapporten har blitt skrevet i en tid hvor de har hatt flere utfordringer i forbindelse med operatørskiftet.

Da Babcock overtok i 2019 oppstod flere utfordringer knyttet til personell og tekniske utfordringer med fly. Siden den gang har politiske parti som Arbeiderpartiet og Senterpartiet, samt store deler av fagbevegelsen tatt til orde for offentlig drift.

Jon Mathisen

– Vi mangler er gode digitale verktøy som gjør oss i stand til å samarbeide i samtid, sier AMK-sjefen ved UNN, Jon Mathisen.

Foto: Petter Strøm / NRK

«Mission impossible»

Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap) reagerer sterkt på Helsetilsynets rapport, og mener staten bør overta driften fra helseforetakene.

Det mener også leder i Norges flyverforbund, Yngve Carlsen. Han sier tjenesten må drives av staten eller som et offentlig ideelt samarbeid.

– Luftambulansetjenesten er en avansert tjeneste. Dette handler ikke om aktørene, men om selve systemet. Som ny tilbyder er det «mission impossible» å overta luftambulansetjenesten.

I motsetning til Helse Nord-direktøren mener Carslen utfordringene har lite å gjøre med arbeidsflyten etter pasientene ringer inn.

– Jeg kan ikke se at det kan gjøres noe enklere. Det er anbudsprosessene som utsetter befolkningen for stor risiko, sier Carlsen.

– Dette var en varslet katastrofe, og jeg er ikke overrasket over at tilsynet kommer med ramsaltet kritikk av tjenesten.

Yngve Carlsen i Norsk Flygerforbund

– Luftambulansetjenesten er en avansert tjeneste som opererer i et land med korte baner, høye fjell og fjorder. Får man et bytteavbrudd som ved anbud blir det et problem å drive forsvarlig, sier Yngve Carlsen i Norges Flyverforbund.

Foto: Norsk Flygerforbund

Oppryddingen vil ta tid

Nå venter et stort opprydningsarbeid. Og Helse Nord-direktøren avviser at noen må «ta sin hatt og gå». Det handler om å ta et helhetlig grep i hele regionen, som også innebærer samarbeid med kommunehelsetjenesten.

– Dette er veldig sammensatt problematikk med lang historikk så det er viktigere at vi som har et ansvar blir her for å løse problemstillingene, sier Daae som skal møte Helsetilsynet i slutten av august.

Så befolkningen i nord vil fremdeles ikke få sikre og gode nok luftambulansetjenester?

– I stort er det prosesser som vil ta noe tid. Det handler mye om dialog og arbeid for å sikre gode rutiner og oppfølging, og bedre elektroniske-systemer enn det vi har nå