Har sprengt all kapasitet – ber om flyktninghjelp

Kirkenes/Finnmark (NRK): Fjellhallen transittmottak i Sør-Varanger klarer ikke å gjennomføre obligatoriske helsesjekk på alle flyktningene som kommer, og rutinene har brutt sammen.

Pressemøte Kirkenes

Ordfører Cecilie Hansen under dagens pressemøte i Kirkenes. Hun ber nå om hjelp fra andre kommuner.

Foto: Tarjei Abelsen

Stadig flere flyktninger fra Syria og andre deler av verden tar den nordlige fluktruten fra Russland og over Storskog til Norge og Sør-Varanger.

– Vi er i en svært presset situasjon. Det er ingenting som tilsier at strømmen av flyktninger blir mindre framover. Vi ber nå innstendig om hjelp fra andre kommuner til å bistå oss i den her situasjonen, sier ordfører Cecilie Hansen (Sp) i Sør-Varanger.

Kommunen har en transitt som kan håndtere 150 flyktninger til enhver tid.

– Nå har strømmen av flyktninger blitt mye større, og vi er en flaskehals i Kirkenes. Det er mellom 400-500 flyktninger til enhver tid i kommunen, og det er ikke en ønsket situasjon for oss. Derfor ber vi nå om hjelp, sier hun.

Pulje med flyktninger på Storskog grensestasjon, Sør-Varanger

Nærmere 1000 flyktninger har kommet til Sør-Varanger så langt i år.

Foto: Kristian Sønvisen Bye / NRK

Hoper seg opp i kø

Blant annet hoper det seg opp i køen for helsesjekk, og kommunen har rett og slett ikke kapasitet til å følge rutinene for mottak av flyktningene. Det gjør at alt skyves videre til neste mottakssted og mottakskommune.

Torbjørg Mikkola, flyktningsjef Sør-Varanger kommune

Solbjørg Mikkola, flyktningsjef Sør-Varanger kommune

Foto: Tarjei Abelsen

– Det planlagte programmet er at registreringen hos politiet fortsetter. Vi registrerer så flyktningene inn i Fjellhallen som bosatt der. Videre har helsetjenesten helsesamtaler og kartlegging, mens sykehuset har lungerøntgen og blodprøvetaking, sier Solbjørg Mikkola, flyktningsjef i Sør-Varanger kommune.

Flere flyktninger blir også sittende i Kirkenes i mange flere dager, enn de fire fastsatte transittdagene.

– Vi har ikke kapasitet til å ta inn alle som er kommet. Det har politiet og UDI tatt hånd om og flytter flyktningene videre til andre kommuner, forteller Mikkola.

Ronny Berg

Påtroppende ordfører Ronny Berg i Alta sier kommunen ikke kan opprette et eget transittmottak. Han mener kommunen allerede i dag gjør mye for å ta imot flyktningene som kommer over grensa.

Foto: Robin Mortensen/NRK

Alta kommune sier nei

Flere kommuner jobber med å imøtegå bønnen fra Sør-Varangers ordfører, men flere har også sagt nei til å ta imot flyktninger.

Ronny Berg (Frp) er påtroppende ordfører i Alta, kommunen i Finnmark med størst befolkning. Han mener det blir feil å ha et transittmottak 50-60 mil unna grensa, og at kommunen ikke har mottatt noen formell henvendelse om dette. Men han mener at kommunen ikke ville tåle å ta imot flyktningene.

– Skulle vi da ta en idrettshall og stenge ute barn og unge, fordi idrettshallen er tatt i bruk som transittmottak – som i Kirkenes?

– Men de blir bare i fire dager før de går til ordinære mottak. Bør ikke alle hjelpe til da?

– Nå viser jo media at disse fire dagene ikke strekker til. Og vi hjelper til. Vi skal ta imot 30 syriske flyktninger, men hvor går egentlig grensa? Det er nok flere konsekvenser enn at de bare skal være her i fire dager. Dette er en krise uten at noen klarer å se konsekvensene. Vi vet ikke hvor smertegrensa ligger for Norge, og da må vi vurdere hvor grensa skal gå. Jeg mener vi skal bidra, men vi kan ikke ha fri flyt heller, sier han.

Transittmottaket i Fjellhallen

I fjellhallen i Kirkenes skal 150 mennesker få sine måltider mens de venter på å bli sendt videre til nye mottak.

Foto: Sidsel Vik / NRK