Hopp til innhold

Gigantiske mineralverdier i Nord-Norge

Det finnes mineralforekomster i Norge for cirka 2500 milliarder norske kroner – det meste ligger i nord.

Boreprøver fra Nussir-feltet

Nussir ASA har gjennomført en borekampanje med 13 borehull i et nytt område. Bildet viser Øystein Rushfeldt, administrerende direktør i Nussir ASA.

Foto: Allan Klo

I dag kom nyheten om at selskapet Nussir i Finnmark kan sitte på en kobberforekomst av internasjonale dimensjoner.

– Vi ser at vi er på vei til å ikke bare ha den største kobberforekomsten noensinne i Norge, men kanskje er kobberforekomsten i ferd med å nå internasjonale størrelse, sa Øystein Rushfeldt, administrerende direktør i Nussir ASA til NRK i dag morges.

Kartlegger norske mineraler

Boreoperatør på Nussir-feltet i Kvalsund, 20.08.13

Boreoperatør på Nussir-feltet i Finnmark. Nussir ASA har gjennomført en borekampanje med 13 borehull i et nytt område. Sist søndag ble det hittil dypeste borehull i Repparfjord-området avsluttet på drøyt 600 meters dyp.

Foto: Allan Klo

Men Nussir-funnet er ikke det eneste mineralfunnet i Nord-Norge.

Norges geologiske undersøkelse (NGU) arbeider i disse dager med å kartlegge mineralforekomstene i landet. Dette gjøres ved hjelp av helikopter og fly.

Kartleggingen omfatter målinger av magnetisme, radioaktivitet og elektrisk ledningsevne, som blir sammenstilt med geokjemiske og geologiske data. Gjennom tolkning får forskerne fram et pålitelig bilde av berggrunnens muligheter.

Mange av områdene har stort potensial for mineral- og metallforekomster, i første rekke kobber, nikkel, jern og gull.

Store forekomster i nord

Ulovlig helikopterflyving

Norges geotekniske undersøkelse (NGU) arbeider i disse dager med å kartlegge mineralforekomstene i landet.

Foto: Privat

Forsker Jan Sverre Sandstad i NGU sier til NRK at de snart har undersøkt 75 prosent av landarealene i Nord-Norge, men kun litt over 50 prosent av arealene i Troms og Finnmark.

Han forteller at det er store verdier i Mineral-Norge.

– Sist vinter gjorde man en beregning på kjente forekomster i hele landet. Da var det verdier for 2500 milliarder kroner i Norge. Ut ifra kunnskapen vi har i dag er det meste av dette i Nord-Norge, sier han.

Det utgjør over halvparten av det norske oljefondet per dags dato, som er på cirka 4729 milliarder norske kroner.

For å sette mineralverdiene i perspektiv kan vi også sammenligne med Johan Castberg-funnet i Barentshavet, som har et omtrentlig innhold på minimum 400 millioner fat utvinnbar olje – altså cirka 261 milliarder norske kroner, etter dagens oljepris.

Kartleggingen som nå gjøres blir viktig i framtiden.

– Det er nyttig å kartlegge hvilke forekomster som er mindre interessante og hvilke man kan utnytte. Det er viktig for selve forvaltningen av arealene, sier han.

Ny regjering satser på mineraler

Siv Jensen og Erna Solberg

Den nye blå-blå regjeringen har allerede sagt at de vil intensivere kartleggingen av norske mineraler.

Foto: Grøtt, Vegard / NTB scanpix

Også Norges nye regjering sier de ser verdiene i norske fjell.

I regjeringserklæringen de la fram denne uken konstaterte de at mineralnæringen vil være et viktig satsingsområde for Norge i framtiden som kommer, og at dette er en næring som kan føre til økt sysselsetting og aktivitet i deler av Norge.

For å støtte opp om mineralnæringen ønsker de nå å åpne for sjødeponi, men samtidig stille strenge krav til miljøovervåkning.

De ønsker også å legge til rette for vekst i mineralnæringen og intensivere kartleggingsarbeidet av mineralforekomster i Nord-Norge.

Kritisk til nytt funn

Demonstrerer mot gruveplaner

Miljøvernerne har engasjert seg i gruvekampen i nord.

Foto: Privat

Natur og Ungdom mener det nye, store kobberfunnet i Kvalsund er et argument mot å tillate Nussir sine gruveplaner.

Selskapet selv karakteriserer funnet som betydelig, og mener dette burde styrke sjansene for at Miljøverndepartementet sier ja til gruvedrift.

Sentralstyremedlem Helene Lind Jensen i Natur og Ungdom frykter derimot enda mer omfattende avfallsdumping i Repparfjorden.

– Vi ser på dette som en atombombe for naturmangfoldet i Repparfjorden.

Hun frykter også for et eventuelt sjødeponi.

– Når man tar ut større funn og dumper restmassen i sjøen, så vil dette gå hardt utover bunnlivet i fjorden, sier hun.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Gunnar Grindstein

Se Nordnytt 19:45 med Gunnar Grindstein