Hopp til innhold

Fiskarlaget åpner for sjødeponi

Norges Fiskarlag er ikke imot dumping av gruveavfall i Repparfjorden, hvis det gjøres på en forsvarlig måte. Sjødeponi-motstander Torulf Olsen mener på sin side at det tegnes et uriktig bilde i saken.

Boreprøver fra Nussir-feltet

Nussir-direktør Øystein Rushfeldt har tro på snarlig løsning for sjødeponi i Kvalsund.

Foto: Allan Klo

Generalsekretær Jan Skjærvø og Norges Fiskarlag kan godta bruk av sjødeponi fra gruveindustrien på visse vilkår.

Det kom fram i et møte med fire departement, firskarlaget og Nussir før jul om gruvesaken i Repparfjorden i Kvalsund kommune.

– Vi har hatt flere møter med interessene rundt Nussir, og det har vært litt forskjellige tilbakemeldinger. Det som vi er veldig opptatt av er at fiskerne kommer tidlig inn i slike prosesser og får være med i dem og påvirke utviklingen i slike saker, sier Skjærvø i Norges Fiskarlag.

Krever garantier

Regjeringen er nå i sluttfasen med å behandle protestene mot blant annet dumping av gruveavfall i fjorden.

– Vi har ikke tatt noen konkret stilling ennå. Ikke annet enn at hvis garantiene er på plass, og dette ikke går ut over gyte- og oppvekstområdet for fisk og mattryggheten, så skal ikke vi gå imot det, sier Skjærvø.

Jan Skjervø

Generalsekretær Jan Skjervø i Norges Fiskarlag, sier de ikke skal gå mot sjødeponi - om Nussir oppfyller en del garantier.

Foto: Aleksander Ødegård / NRK

Tror på snarlig løsning

Nussir-direktør Øystein Rushfeldt er fornøyd med at det kommer klare krav fra fiskerne.

– Dersom fiskarlaget setter strenge kriterier som er veldig tydelige og målbare, så er det mer avklarende for oss å forholde seg til. Det blir et målepunkt som det er vårt ansvar å tilfredsstille, sier Rushfeldt.

Han har inntrykk av at den nye regjeringen vier stor interesse for saken, og han tror derfor på en snarlig gruveløsning i Kvalsund.

– Det virker som regjeringen nå er ute etter å finne ut av hva som er de reelle utfordringene og hvordan de kan løses og hvordan partene kan møtes på veien, sier Nussir-direktøren.

Tegnes et uriktig bilde

Torulf Olsen i Vest-Finnmark Jeger- og Fiskerforbund (VFJFF) mener det nå blir tegnet et uriktig bilde av saken om sjødeponi i Repparfjorden.

– Alle konsekvensutredninger så langt viser til at det vil være betydelig tap av gytefelt for blant annet den trua kysttorsken. Det er også tap av oppvekstområder for veldig viktige fikseslag som sild, sier Olsen.

Han var før jul selv i møter med departement og embetsverk for å legge fram saken om usikkerheten rundt mattrygghet.

– Vi har etter møtene ikke sett noe som tilsier at dette er en avgjørelse som ligger like om hjørnet, understreker han.